NTNU-professor Eilif Hjelseth ved Institutt for bygg- og miljøteknikk. Foto: Sindre Sverdrup Strand

NTNU og Stanford Centre for Professional Development arrangerer stort VDC-kurs i Norge

I august inviterer NTNU, i samarbeid med Stanford Centre for Professional Development (SCPD), 200 kursdeltakere til et omfattende kurs i Virtual Design and Construction (VDC).

Gjennom tre kurssamlinger over to semester med mentoroppfølging og oppgaver mellom samlingene skal 200 entreprenører, rådgivende ingeniører og byggherrer kurses i VDC, i implementeringen av VDC og i praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon.

Fagansvarlig for kurset er NTNU-professor Eilif Hjelseth ved Institutt for bygg- og miljøteknikk.

– Dette er en kompetanseutvikling over tid som lar deg praktisere det du lærer i egen organisasjon og egne prosjekter. Det gjør at man får en helt annen effekt, forteller Hjelseth.

BIM-professoren er ikke redd for at det kommer til å være mange tomme stoler i kurset, ettersom etterspørselen etter gode VDC-programmer fra NTNU har vært stor. Et VDC-kurs som universitetet arrangerte tidligere i år, fikk 71 søkere til de 20 plassene de hadde, uten noen markedsføring av tilbudet.

Henter eksperter

Kurset som nå starter opp 19. august i år, og som vil vare frem til 15. mai 2020, er utformet i samarbeid mellom NTNU, Stanford Centre for Professional Development (SCPD), Center for Integrated Facility Engineering (CIFE)  ved Stanford University og VDC-nestor Martin Fischer, som allerede har gjestet Norge flere ganger for å kurse den norske bygg- og anleggsnæringen i VDC.

Med på kurset som VDC-mentorer er også en hel del sertifiserte VDC-eksperter fra entreprenører og rådgivere i byggenæringen.

– NTNU hadde ikke fått til dette uten hjelp fra masse folk fra næringen og BIM-utvalget i EBA. Martin Fischer fra CIFE har også lang erfaring med VDC, og for oss er det vinn-vinn å få med oss Fischer og CIFE på dette, sier Hjelseth.

Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver, samt online-kurs fra SCPD og mentormøter mellom samlingene. Hver av de 200 deltakerne får sin personlige kursmentor, som følger opp 15-20 deltakere. I juni i skal disse på én ukes mentor-trening på CIFE ved Stanford.

Påmelding er førstemann til mølla, men Hjelseth håper å få deltakere fra både entreprenørsiden, rådgiversiden og byggherresiden.

Beste praksis i system

VDC er et rammeverk som skal bidra til mer tverrfaglig samarbeid, bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring. Samlebegrepet Virtual Design and Construction omfatter fem konsepter:

  • Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE)
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • Prosess- og produksjonsledelse (PPM)
  • Målstyring (Metrics)
  • Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + Samfunnsmål)

– Det er helheten som er det sentrale. VDC er beste praksis satt sammen til et system, og dette er kjente prinsipper som går tilbake i lang tid. Poenget er ikke å lære alt på nytt, men heller lære å bruke det man kan ved hjelp av de rammene og virkemidlene som det digitale gir oss, forteller Hjelseth, som mener norsk byggenæring allerede har kommet svært langt i å adoptere VDC for å effektivisere næringen.

Kompetanse som tidligere har blitt importert fra USA, mener Hjelseth nå det kan bli aktuelt å eksportere.

– Vi ligger langt fremme. Vi arrangerer studieturer til USA og CIFE, men allerede nå burde kanskje USA begynne å se mer til Norge. Norsk byggenæring er liten, og vi har en mye bedre evne til å samarbeide i Norge enn de har der borte. Grunnlaget for reell kompetanseutvikling er mye bedre her, og det at Norge er det første landet som kjører ut et kurs som dette, sier kanskje litt om kompetansenivået vårt, sier Hjelseth.

Les mer om det kommende NTNU- og Stanford-kurset i VDC her.