Digitaliseringen fortsetter - henger næringen med?

Digitalisering er virkelig blitt det nye motebegrepet og uttrykket innen næringslivet, og dette gjelder også i høyeste grad for byggenæringen. Etter en noe treg start har byggenæringens aktører virkelig tatt mulighetene digitale hjelpemidler gir oss skikkelig på alvor. Men er næringen klar for å møte den nye digitale hverdagen som lurer like bak neste sving?

Om vi ikke kan påstå at næringen som helhet står klar til å møte de nye mulighetene og utfordringene innen digitaliseringen, står næringen i hvert fall bedre rustet enn for bare kort tid siden. Mens man for et par år siden i stor grad sto på sidelinjen og så på hva man gjorde i utlandet, har man nå kommet langt på kort tid. En rekke ulike aktører har tatt til seg og sett på hva digitalisering kan gjøre for deres virksomheter i dag, men ikke minst sett på hvilke muligheter dette gir noe frem i tid. Noen har allerede klart å implementere dette i sin egen virksomhet, spesielt om man har klart å få med seg sine nærmeste samarbeidspartnere og ikke minst oppdragsgivere i dette arbeidet. Flere ser også allerede tydelig store besparelser og bedret funksjonalitet gjennom sitt nyskapningsarbeid.

Den aller største utfordringen er nok per i dag at enkelte er flinke – mens andre ikke har kommet skikkelig i gang eller nærmest står på bar bakke. Skal den norske byggenæringen virkelig komme seg opp og bli en del av den digitale utviklingen, må hele næringen løfte i flokk. Man vil aldri klare å høste de virkelig store digitaliseringseffektene om ikke alle ledd i verdikjeden klarer å strekke seg og bli en del av dette arbeidet. Alle næringens aktører må bli en del av det digitale løftet. Nå vil ikke alle klare å komme seg like høyt, men det viktigste digitaliseringsarbeidet fremover må bli å løfte alle opp til et høyere minimumsnivå.

BNL er i full gang med arbeidet rundt det digitale veikartet for næringen, og nettopp det å bli flinkere til å digitalisere sammen er nøkkelen til den videre suksessen for dette arbeidet. Det er ingen som klarer å bli digitale vinnere alene i en næring som byggenæringen, der alle ledd er helt avhengige av hverandre for å skape et produkt som fremstår som vellykket.

På EBAs digitaliseringsseminar tirsdag kom også dette frem som en av de viktigste utfordringene i det videre arbeidet. Samtidig viste konferansen at flere aktører nå har gjort mye godt digitaliseringsarbeid, og planene for videre fordypning ligger klare. Dette er også noe som opptar EBAs eget BIM/VDC-utvalg og flere entreprenører har nå kommet godt i gang for å kunne ta en lederrolle i dette arbeidet. På seminaret la dessuten Dominic Thasarathar fra Autodesk, som regnes som en guru innen dette arbeidet, vekt på at vi må ta den nye digitale verden inn over oss - og pekte på viktigheten av å bruke de nye verktøyene. Om man ikke klarer å ta i bruk nye digitale muligheter, vil man raskt havne langt bak sine konkurrenter. Han understreket samtidig at dette er en utvikling som skjer nå – og som ikke ligger flere år frem i løypa.