Illustrasjonsfoto

Inviterer til gratis VDC-webinar med prof. Martin Fischer

NTNU IBM ønsker å bidra til økt kunnskapsutvikling i BAE-næringen og gir gratis tilgang til et VDC-student webinar med prof. Martin Fischer fra Stanford University.

Instituttleder Carl Thodesen ved Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) i samarbeid med Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) ved NTNU ønsker å bidra til å løfte kunnskapsnivået i BAE-næringen og også vise næringen nye digitale muligheter.

I forbindelse med faget TBA4127 prosjekteringsledelse som går våren 2019 vil NTNU derfor prøve ulike teknikker for å gjøre forelesninger i faget tilgjengelig via internet. Det gjør at enkelte forelesninger som gis til studentene, samtidig kan gjøres tilgjengelig for andre i BAE-næringen og derved bidra til kunnskapsutvikling. TBA4127 prosjekteringsledelse har fire temablokker; TB1-ulike perspektiv på prosjekteringsledelse, TB2-ledelse av prosjektering, TB3-integrerte prosesser og TB4-samspill mellom prosjektering og produksjon.

- Virtual Design and Construction (VDC) har økende fokus i norsk BAE-næring, og mange har tatt VDC utdannelse gjennom CIFE ved Stanford University. Årets tiende Solstrandkonferanse hadde også som tittel «Lean og VDC i byggebransjen». Fredag 15. februar har vi vært så heldig å få til en forelesning med prof. Martin Fischer fra Stanford University, en av grunnleggerne av Virtual Design and Construction (VDC) som er i Norge og kjører VDC kurs, sier Lars Chr Christensen en av faglærerne og også digital strateg ved NTNU IBM.

- Fischer vil forelese via et webinar om «Virtual Design and Construction (VDC)» fredag 15. februar fra kl. 0900-1000 for studentene. Det vil være åpent og gratis for alle å kunne følge forelesningen via internett, legger han til.

NTNU vil også etter forelesningen informere litt kort om et studieopplegget i VDC som er utviklet under ledelse av prof. Eilif Hjelseth ved NTNU og i nært samarbeid med BAE-næringen. Det jobbes også med å få etablert et mulig e-læringsprogram i VDC i samarbeid med Stanford University for å kunne spre kunnskap om VDC til et enda bredere publikum med mindre ressurser.

Påmelding til de 101 plassene som er tilgjengelig på dette webinaret gjøres via lenken under. Du trenger ikke noe annet enn en vanlig PC for å delta;

https://attendee.gotowebinar.com/register/7892874303562397196

(Hvis det blir veldig populært vil fordeling av plasser skje er etter prinsippet «først til mølla», i praksis betyr det at fredag morgen vil plassene spises opp etter hvert som folk kobler seg på.)

Mer om faget finner du her:

 https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA4127#tab=omEmnet