Foto: NTNU

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford om VDC-kurs

NTNU fortsetter samarbeidet med Stanford om å arrangere VDC-sertifiseringskurs.

Mandag åpner de for påmelding til et nytt VDC-sertifiseringskurs.

Første kurssamling er lagt til 11. - 15. januar 2021 på Gardermoen.

- Dette følges opp av to todages samlinger i Oslo frem til kurset avsluttes 11. september. Deltakeren jobber med praktiske oppgaver og forbedringer av eget prosjekt. Kurset er praktisk rettet og prosjektoppgavene gjennomføres i egne prosjekt, heter det i en pressemelding.

VDC står for Virtual Design and Construction, og er et helhetlig rammeverk for prosjektplanlegging og gjennomføring med støtte av digital teknologi. VDC omfatter: Samprosjektering – BIM – PPM - Målstyring – Måloppnåelse.

- Når man får samlet to hundre fagpersoner, som jobber sammen får man en nettverkseffekt som støtter endringer som påvirker hele næringen, sier Eilif Hjelseth ved NTNU.