Den planlagte heisen og gangbrua over Arendal kommer til å bli et spektakulært landemerke i sørlandsbyen. Illustrasjon: NSW ArkitekturIllustrasjon: NSW ArkitekturIllustrasjon: NSW ArkitekturIllustrasjon: NSW ArkitekturIllustrasjon: NSW Arkitektur

NSW-tegnet byheis over Arendal har vind i seilene

En 70 meter høy heis og gangbru fra Arendal senrum til Fløybyen skal bygges innen desember 2020.

Det skriver Agderposten i en artikkel i sin papirutgave.

– Heisen blir en spennende attraksjon, sier Ole Wiig, faglig leder i NSW Arkitektur, som tidligere vant arkitektkonkurransen om å utforme heisen, gangbrua og nybyggene for Fylkesmannen på Fløyheia som det første bygget i den nye Fløybyen i Arendal.

Sprengningsarbeidene til heisen, som skal gå fra tunnelen mellom Torvet og Barbu, og opp til det nye fylkesmann-bygget i Fløybyen, har startet. Heisen skal stå ferdig innen bygget tas i bruk i desember 2020, skriver Agderposten.

Veidekke er entreprenør for fylkesmann-bygget, og bygningsarbeidene starter etter sommeren.

På toppen av den kommende heisen, som vil være åpen for alle, vil Arendals byvåpen trone som et tredimensjonalt hologram, meden seilskute på bølger.

– Arendal var den viktigste byen på Sørlandet i seilskutetiden. Kommunevåpenet vil bidra til å styrke patriotisme og identitet for byen. Det er viktig at dette blir et positivt landemerke, sier Wiig.