Fra venstre Stig Andersen i Investinor og styremedlem i Termowood, daglig leder Henning Thorsen i Termowood, teknisk sjef Snorre Bjørkum i Norgeshus og innkjøpssjef Per Krangnes i Norgeshus. Foto: Norgeshus

Norgeshus inngår sentralavtale med Termowood

Norgeshus har som første boligprodusent inngått en sentralavtale med Termowood.

– Vi ønsker å tilby miljøriktige boligløsninger som et alternativ til tradisjonell bygging og har sett etter løsninger for dette, og valget falt da naturlig på byggesystemet av trekonstruksjoner/massivtre fra Termowood, sier teknisk sjef i Norgeshus Snorre Bjørkum i en pressemelding fra Norgeshus.

Norgeshus vil tilby kunder som ønsker å fokusere på bærekraft og redusert CO2-fotavtrykk et gunstig alternativ. De erfaringer så langt for byggesystemet, bekrefter at de konkurrerer med tradisjonelt trebyggeri både i byggetid, kostnader og klima, fremheves det i pressemeldingen.

Økende miljøtrend blant boligkjøperne

I desember 2017 lanserte Norgeshus ny Husbok og hustypen Fauna i boka er presentert i Termowood. Boligen er gjennomprosjektert og kalkulert i byggesystemet.

Hustypen Fauna er gjennomprosjektert og kalkulert i byggesystemet til Termowood. Illustrasjon: Norgeshus

– Norgeshus ser en generell økende miljøtrend blant boligkjøpere. Vi vet at byggenæringen står for store miljø- , avfall- og energibelastninger. Derfor er det helt naturlig at en boligprodusent som oss å kunne tilby alternativer til den tradisjonelle byggemetoden fra porteføljen vår, som også bidrar til å redusere negative miljøpåvirkninger, sier Bjørkum.

Produksjonslinje for massivtre i Hurdal klar i 2019

Han ser det som positivt at Termowood arbeider helt konkret for å etablere egen produksjonslinje for massivtre produksjon i Hurdal, som skal stå ferdig i løpet av 2019.

– At produsenten snart vil benytte eget massivtrevirke, og ikke importerer dette fra Europa, medfører kortreiste materialer som gir redusert transportbehov, som i sin tur gir ytterligere positive bidrag til CO2-reduksjonen, understreker Bjørkum.

Han sier at det også er en trygghet for Norgeshus at massivtresystemet til Termowood har teknisk godkjenning i SINTEF Byggforsk, som også er godkjent uten å bruke plast i konstruksjonen.

– Jeg er svært godt fornøyd med avtalen vi har inngått med Norgeshus. At Norgeshus går foran i boligprodusentbransjen med miljøriktige alternativer, liker jeg selvsagt også godt, sier daglig leder Henning Thorsen i Termowood.