Norgeshus bygde 963 boliger i 2017

Med 108 solide forhandlere, 963 bygde boliger i 2017 og 58 ansatte ved kjedens hovedkontor ser Norgeshus lyst på fremtida.

– Vi har nok aldri hatt bedre forutsetninger for vekst enn nå, mener markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik.

- Fjorårets tall er svært oppløftende for Norgeshuskjeden. Forhandlerne våre bygde 963 enheter tilsammen, en økning på 17 prosent fra 2016, og et resultat som bidro til at vi klatret fra åttende til femte plass på lista over de største boligprodusentene i landet. Denne plasseringen er vi selvsagt strålende fornøyd med, sier Båtvik i en pressemelding. Han forventer at den positive trenden fortsetter i 2018.

Fem nye forhandlere i innspurten på 2017
- Fjoråret fikk en god avslutning. De tre siste måneden vi fikk med oss fem nye forhandlere; Agdenes Bygg og Montasje fra Agdenes, Brødrene Ellingsen fra Flekkefjord, Byggefirma Seglem & Åse fra Egersund, Byggelaget Time fra Bryne og Byggefirma Kjell Høyland fra Kvinnherad. Dette er vi superfornøyd med og viser at vi er en attraktiv samarbeidspartner.

Forventer at den positive trenden fortsetter
- Og vi er rustet for å ta imot flere forhandlere, sier Båtvik, og presiserer at hovedkontoret sitter med kompetanse på alt fra oppkjøp og utvikling av tomter, til prosjektering, salg og VR-presentasjon av boligprosjekter. Det er ikke noe mål i seg selv å vokse i antall forhandlere kun for antallets del, poengterer Båtvik. Men vi mener at lønnsom vekst er en forutsetning for å kunne utvikle og forsterke tjenestene våre, og samtidig gi våre ansatte utviklingsmuligheter. På den måten vil vi bidra til å skape verdier for kunder og leverandører.

- De aller fleste i bransjen har vel opplevd en dreining i markedet, sier Båtvik. Prosjektmarkedet har tatt en større andel, og en økning av denne type oppdrag krever solid fagkunnskap innen mange ulike områder. Vi er nå både store nok og har den kompetansen som trengs for å utvikle store prosjekter for de største entreprenørene. Samtidig er vi svært opptatt av å betjene de byggmestrene som bygger hus og hytter for privatkunder.

Styrker posisjonen
I tillegg til å rekruttere teknisk kompetanse har kjeden også ansatt både HR-sjef og økonomisjef. Begge to er faglige ressurspersoner for de lokale forhandlerne, og bidrar til utvikling av kjeden.

- Norgeshus er nå et godt posisjonert selskap, og vi skal bruke vårt handlingsrom til å skape lønnsom vekst for forhandlerne våre, avslutter markedsdirektøren.