Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære. Foto: Bjørk Ellingsbø/Anti

Hva er et trehus?

Det skal Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS og ni andre eksperter kommende søndag i Sydney definere i en internasjonal workshop om høye trebygg.

Limtresjefens kompetanse på store trekonstruksjoner og høye bygg i tre vekker internasjonal oppmerksomhet. Derfor er han invitert ned til Australia for å delta i en workshop i regi av CTBUH (Council On Tall Buildings And Urban Habitats). Workshopen arrangeres rett i forkant av en stor konferanse om høye bygg, Sydney CTBUH 2017 International Conference.

Internasjonal norm
Abrahamsen skal holde et innlegg i «Tall Timber Workshop» om det som blir verdens høyeste trehus – Mjøstårnet. Deretter skal han delta i en diskusjon utover dagen om hva som skal bli den internasjonale normen for hva som kan kalles et bygg i tre.
- CTBUH er en kjempeorganisasjon med stor betydning i internasjonal byggebransje. Organisasjonen skal ivareta interessene til de som bygger og interesserer seg for skyskrapere. En behøver ikke å ha stor kunnskap om byggeprosjekter for å forstå at dette er ganske stort. Det bygges i dag skyskrapere på opp mot en kilometer i høyde, sier Abrahamsen i en pressemelding. 

Viktig konklusjon
Abrahamsen forteller at konklusjonen i diskusjonen han skal delta i på søndag skal presenteres på selve konferansen som starter mandag 30. oktober.
- Det er svært spennende og interessant å få mulighet til å delta på noe slik. Per i dag finnes det ikke en internasjonal norm eller kategori for bygg i tre. Det finnes kun kategorier og normer for stål, betong, kompositt og samvirkekonstruksjoner (stål/betong eller betong/stål). Diskusjonen og konklusjonen som gjøres på søndag i arbeidsgruppa jeg skal delta i, er således viktig for hele bransjen, sier han. 

Abrahamsen sier at klimaspørsmålet er langt viktigere enn det har vært før på den internasjonale arenaen.
- Å bygge med tre er derfor voldsomt i vinden. Det er trolig en av årsakene til at temaet kommer opp nå, sier Abrahamsen. 

Mjøstårnet er i rute
Abrahamsen rapporterer for øvrig om at byggingen av Mjøstårnet går godt og er som planlagt i rute.
- Vi jobber nå med byggetrinn to av fem. Det vil si at vi har kommet 33 meter i været. Det er lagt gulv i fire etasjer og de fire neste begynner nå. Disse etasjene er ferdig i slutten av november. Deretter tar vi en liten pause i tårnet. Da skal Ringsaker Vegg- og Takelementer AS montere vegger nedenfra og opp til 7. etasje. Det betyr at innvendig arbeid kan påbegynnes i disse syv etasjene når veggene er på plass, sier Abrahamsen. 

Monteringen av Mjøstårnet er en komplisert og utfordrende affære. Abrahamsen sier at det blant annet er komplekst å jobbe i høyden.
- Montasjen gjøres uten utvendig stillas. Det betyr at det jobbes med kraner og suppleres med lifter. Entreprenøren HENT har bare en stor kran og bruken av den må deles mellom de ulike fagene som jobber på byggeplass. Akkurat nå har montering av trekonstruksjonene prioritet. Dette er en monsterkran og den er svært dyr i bruk. Riktig disponering og bruk av krana er derfor essensielt både for framdrift og kostnadskontroll i prosjektet, sier Abrahamsen.
Han forklarer at vær og vind i et slikt prosjekt også er en utfordring.
- Våre konstruksjoner tåler fuktighet godt og det er ikke nytt. Imidlertid skal vi som sagt i gang med å tette etasjene opp til plan åtte for å begrense fuktighet nedover i bygget. Når Ringsaker Vegg- og Takelementer starter med veggene, begynner vi på svømmehallen som skal bygges ved siden av tårnet, sier Abrahamsen.

Presisjon på høyt nivå
Å bygge Mjøstårnet er presisjonsarbeid på svært høyt nivå fra produksjon av limtre, bearbeiding, transport til heising og montering på byggeplass.
- Normalt blir konstruksjonene prøvemontert i en hall for så å bli demontert og transportert til byggeplass. Det skjer ikke her. Konstruksjonene går direkte til byggeplass fra bearbeiding for montering. Det stilles derfor ekstreme krav til nøyaktighet og kvalitetssikring gjennom hele prosessen. Det kan ikke være en millimeter feil, forklarer Abrahamsen.
Mjøstårnet har et totalt omfang på om lag 11.300 kvadratmeter, blir over 80 meter høyt, strekker seg over 18 etasjer og inneholder blant annet leiligheter, hotell, kontorer, restaurant og tilhørende fellesarealer. I tillegg bygges et moderne svømme- og badeanlegg i tilknytning til Mjøstårnet på om lag 4 000 kvm.