Sjefnalytiker for olje Thina Margrethe Saltvedt fra Nordea tror også byggenæringen vil merke konsekvensene av prisfallet på oljen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nordea-analytiker: - Tror byggenæringen vil merke oljeprisfallet

Nordeas sjefanalytiker for olje, Thina Margrethe Saltvedt, tror flere deler av byggenæringen vil merke det kraftige fallet i oljeprisen på kroppen.

– Oljeprisen har mer enn halvert seg siden juni 2014. Det vil ha en effekt, ikke bare på norsk oljesektor, men på hele den norske økonomien. Byggesektoren vil også merke følgene av det kraftige fallet i oljeprisen både gjennom en svakere økonomisk vekst, men også en lavere rente.

Det skriver Thina Margrethe Saltvedt i gjestespalten «Utsiden» i Byggeindustrien som kom ut torsdag. 

Stopper opp prosjekter

I innlegget peker hun på at oljeprisen er en viktig driver for aktiviteten på norsk sokkel, og at et stort fall vil bremse opp og i verste fall stoppe store påtenkte prosjekter. Spesielt vil dette ramme oljeservicesektoren som leverer produkter og tjenester til operatørselskapene og oljeteknologiselskapene, ifølge Saltvedt.

Men også byggenæringen vil merke utviklingen i oljesektoren, mener hun.

– Det kraftige fallet vil bremse opp aktiviteten i oljesektoren og dermed redusere etterspørselen etter arbeidskraft. I tillegg vil en aktivitet på norsk sokkel føre til lave etterspørsel etter utenlandsk arbeidskraft. Dette vil igjen gi mindre press på lønningene. Men lavere vekst i oljeindustrien venter vi også at lønnsveksten vil bremse opp.

Forsiktige forbrukere

Samlet sett forventer analytikeren derfor at norske forbrukere har mindre å rutte med fremover og dermed blir forsiktige.

– Isolert sett vil det bremse behovet for nye boliger og oppussing og utbygging av eksisterende bolig. Dette vil ha en negativ effekt på byggenæringen, tror Saltvedt.

Likevel er det ikke helsvart.

– En lavere styringsrente har fått bankene til å sette ned utlånsrentene både til privatpersoner og bedrifter, noe som vil gi bolig og eiendomsmarkedet en vitamininnsprøyting, påpeker hun.

Ikke urolige i Selvaag Bolig

Selvaag Bolig og Baard Schumann er ikke urolig.

Hos en av landets boliggiganter, Selvaag Bolig, tar de fallet i oljeprisen med stor ro.

Administrerende direktør Baard Schumann mener lav rente og urbanisering er langt viktigere drivere i boligmarkedet enn oljeprisen.

– Urbanisering er en megatrend i verden og har ingenting med oljeprisen å gjøre. Det bygges for få boliger i de store norske byene nå, og hvis boligbyggingen holder seg på dagens nivå er det mer enn godt nok for den delen av byggenæringen som driver med boligbygging. I tillegg gjør urbaniseringen at byggenæringen vil få store infrastrukturoppdrag og derfor oppleve et løft, sier Baard Schumann til Byggeindustrien.

Ikke bekymret for arbeidsledighet

Schumann er heller ikke bekymret for hva oljeprisen vil ha å si for arbeidsledigheten.

– Den arbeidsledigheten som eventuelt kommer i kjølvannet av lavere oljepriser vil sannsynligvis slå ut lite i forhold til veksten som skjer i andre bransjer, mener han.

Les hele Utsiden-innlegget til Thina Margrethe Saltvedt i årets første utgave av Byggeindustrien.