Nordøstedal videregående skole ble årets trebyggeri 2013. Foto: Trond Joelson

Nord-Østerdal vgs vant årets trebyggeri

Nord-Østerdal vgs stakk av med tittelen årets trebyggeri på Byggedagene.

- Vi er veldig glad for å ha fått denne kunnskapskatedralen av tre. Kortreist tre fra Alvdal, sa Aasa Gjestvang i Hedmark fylkeskommune. Hun mottok prisen på vegne av byggherren.

Arkitekt på prosjektet har vært Longva arkitekter AS, mens det er HENT AS som har satt opp bygget. Rådgivere var Splitkon AS / Multiconsult AS.

Juryen dro frem at det hadde vært stor konkurranse om prisen i år.

– Vinneren fremstår som et forbilde for fremtidige skoleprosjekt, sa de i sin begrunnelse.

Prosjektet kjennetegnes ved:

· Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre

· Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet

· Økonomisk og materialmessig effektive løsninger

· Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

Hedmark er et trefylke, og spesielt Østerdalen er viktig. Utstrakt bruk av tre lå som en føring allerede i arkitektkonkurransen. Der er brukt tre som byggemateriale på ulike måter i prosjektet, både konstruktivt og som kledning innvendig og utvendig.

Motto i arkitektkonkurransen var ”Tuntre”. På tomten sto et stort tuntre mellom de eksisterende skolebygningene. Tuntreet er erstattet av et nytt ”arkitektonisk tuntre”. Limtresøyler, sentralt plassert i ”tunet” på skolen, bærer takkonstruksjonen av limtredragere.

Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og lesbar samtidig som den er variert og innovativ. Den utvendige bruken av tre er gjort på en måte som fremstår som varig og forutsigbar.

Prosjektet har fokus på miljø og materialbruk i vid forstand viser også kombinasjon av materialer gjennom bruk av betongsøyler og dekker der det er hensiktsmessig. Prosjektet fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for fremtidige skoleutbygginger både kommunalt og fylkeskommunalt.