Fremtidens tak vil kunne dekke flere funksjoner enn å være en klimaskjerm.

Norconsult gjentar suksessen - nå med fremtidens tak

Norconsult gjentar suksessen med gratis halvdagsseminar. Torsdag 12. november er tema Fremtidens tak.

Her vil leverandører og produsenter informere om aktuelle materialer og spennende løsninger. I tillegg vil Hanne Gjesteland Wells fra Standard Norge informere om ny norsk standard for grønne tak (GT), og Roy Frivoll fra Avantor vil gi vurderinger ut fra en eiendomsutviklers perspektiv.

Den femte fasaden
I innbydelsen fra Norconsult heter det at den såkalte «femte fasaden» kan bidra til å løse utfordringer knyttet til at flere folk bor i stadig tettere byer, at klimaet blir våtere og varmere, og at det vil bli behov for økt produksjon av fornybar energi. Taket blir mer enn en klimaskjerm i fremtiden.

Grønne tak
Grønne tak kan ta opp ca. 60 prosent av regnvann og redusere toppflommer med 75 prosent. Økt oppholdsareal midt i byen, redusert varmeopptak og forbedret estetisk kvalitet er andre fordeler. På seminaret vil det imidlertid også bli stilt spørsmål om hva det vil loste og bygge og vedlikeholde grønne tak. Og ZinCo, Veg Tec og Bergknapp viser løsninger og diskuterer hvordan man implementerer grønne tak i praksis.

Solenergi
Solarindustrien er under stadig utvikling og store takflater er et klart utgangspunkt for solenergi i form av såkalt PV-teknologi. På seminaret vil det bli stilt spørsmål om bygningsintegrerte solceller kan kombinere funksjoner og redusere både nettstrømforbruk og materialbruk. Her vil Gaia Solar presentere noen såkalte BIPV-løsninger, og Fusen deler erfaringer fra det norske markedet og et forskningsprosjekt med Sintef Byggforsk.

Dagslys
Dagslys er viktig for et godt innemiljø samtidig som det bidrar til å spare energi til belysning. Det kan imidlertid være en utfordring å få til dagslys midt i et kompaktbygg samtidig som løsningene kan være kostbare. Her vil Vector-Foiltec presentere et oppblåst taksystem laget av etylen tetrafluorethylen. Materialet har en vekt på en prosent av glass og en lystranstransmisjon på 95 prosent.

Norconsult opplyser at hvert av innleggene vil bli på ca. 20 minutter etterfulgt av 10 minutter til eventuelle spørsmål.