I arbeidet med ny standard vil man blant annet undersøke hvilke bygningsmessige standarder for universell utforming som finnes i dag. Foto Norconsult

Norconsult bistår Standard Norge med ny standard

Norconsult skal ta del i Standard Norges utforming av ny standard for teknisk løsning innen lydtekniske installasjoner i bygg. Hensikten med standarden er å sikre universell utforming for hørselshemmede.

Det skriver Norconsult i en pressemelding fredag.

I dag finnes det ikke noen unisone krav til teknisk løsning for lyd i informasjonsformidling i Norge. I arbeidet med ny standard innen tekniske lydtekniske installasjoner i bygg vil Standard Norge og Norconsult undersøke hvilke bygningsmessige standarder for universell utforming som finnes i dag, samt sørge for å implementere disse i den nye standarden.

– Det finnes svært få styrende dokumenter som omfatter audiovisuelle installasjoner i bygg. Vi synes derfor det er positivt at Standard Norge kontakter oss for å ta del i dette arbeidet. En ny standard vil bidra til å tilgjengeliggjøre viktig informasjon for hørselshemmede, noe som er et meget spennende og meningsfullt arbeid å ta del i, sier Kjartan Nikolai Eikeland, seniorrådgiver innen audiovisuelle løsninger i Norconsult.

Eksempler på lydtekniske løsninger er teleslynge, hjelpemidler for mottak eller sending av lydinformasjon ved bruk av infrarødt lys og portable eller stasjonære FM-løsninger der man bruker høreapparat med FM-mottaker eller ved hjelp av blåtann, heter det i pressemeldingen.