Transportsjef Stein Hov i NorBetong forteller at den store betongleverandøren nå satser for å få på plass elektriske transportløsninger.

NorBetong utvikler elektrisk betongbil

I løpet av høsten håper NorBetong å være med på å utvikle en hybridbil som skal gå på ren elektrisitet så lenge den står på byggeplassen.

Elektriske maskiner begynner for alvor å gjøre seg gjeldende på norske byggeplasser, og nå kan også betongtrommelbilene bli en del av den utslippsfrie maskinparken. De to HeidelbergCement-eide selskapene Norcem og NorBetong har sammen tatt initiativ til å minske klimaavtrykket sitt, og arbeidet kan blant annet resultere i en helt ny generasjon betongbiler.

– Vi begynte å diskutere hvordan aktiviteten vår påvirker miljøet, både positivt og negativt. Diskusjonen begynte for et par år siden, men i fjor sommer tok det mer av. Miljøvennlige maskiner er et tog som kommer til å gå i Norge, og da kan vi ikke bare vente på å henge oss på i fart. Vi vil være med på å styre det, sier transportsjef Stein Hov i NorBetong til Byggeindustrien.

Hov forteller at de nå ser på muligheter for å kutte både støy, støv og karbonutslipp fra alle transportledd i Norcem og NorBetongs virksomhet.

NorBetong har fått midler til satsingen sin på elektrifisering i det offentlige finansieringstilbudet Pilot-E. NorBetongs Pilot-E-gruppe har blant annet tatt kontakt med Oslo Havn.

– Vi skal møtes etter sommeren for å se på den totale logistikken rundt landstrøm på Sydhavna, hvor vi har betongverk og sementanlegg. Her vil vi også etablere ladepunkter til betongbiler, forteller Hov.

Solide partnere

I tillegg til innledende samtaler med Oslo Havn, har NorBetong avtalt med Statsbygg at den store statlige byggherren skal legge til rette for tilpassede byggeplasser hvor elektriske betongtrommelbiler skal kunne koble seg på landstrøm og effektivt kunne driftes med ren elektrisitet på plassen.

– Fremtidens byggeplasser er tilrettelagt for elektrifisering. Derfor er det viktig at vi har med oss Statsbygg på dette, sier Hov.

I utviklingen av elektriske biler har NorBetong alliert seg med maskinprodusent Liebherr og deres nordiske forhandler Jørn Glad AS for å utvikle prototypene her i Norge. NorBetongs elektrifiserte betongbiler skal bygges om på Jørn Glads verksted i Moss, og Hov håper dette også kan skape norske arbeidsplasser i et segment han tror vil få internasjonal betydning.

– Ombygging av trommel til elektrisk drift gjøres i løpet av høsten i år. Det betyr at vi allerede har startet med innkjøp av materiell. Den første bilen skal være klar til å testes på byggeplass i november, forteller han.

Kutter 60 prosent

Den første maskinen som nå byges om, blir en vanlig dieselbil med en innebygget elektromotor som skal kunne drive både trommel og pumpe mens bilen står på byggeplassen. Målinger som NorBetong har gjort, viser at omtrent 60 prosent av dieselforbruket til bilene deres brukes på plassen, så Hov tror dette er grep som vil monne.

Totalt regner norske ferdigbetongleverandører med et dieselforbruk på 4,2 liter per leverte kubikkmeter betong. Dette omfatter både transport, tromling og pumping. Med en nasjonal bransje som i snitt leverer fire millioner kubikkmeter i året, vil det si årlige CO2-utslipp på omtrent 45.000 tonn.

– Ved å elektrifisere trommelen kan vi bli kvitt 20 prosent av disse transportutslippene, og hvis vi får med pumpen også, har vi fått bort 60 prosent. Fremtidens løsning innebærer også at vi også får et bilchassis som går på strøm eller eventuelt hydrogen, men dette er mye lenger fremme i tid, sier Hov.

I dag er de tyngste elektriske lastebilene 27 tonn tunge. NorBetongs biler strekker seg fra 32 til 52 tonn, og i tillegg er chassisene i betongbiler spesiallaget med kraftoverføring fra dieselmotoren til trommelen. Det må dermed langt mer kraft til enn hva man kan oppnå i elektriske kjøretøy i dag før betongtrommelbilene kan bli 100 prosent utslippsfrie.

Hov har klokkertro på at samarbeidspartner Liebherr skal komme i mål med morgendagens miljøvennlige betongtrommelbil.

– De må lykkes. Hvis ikke en av de største aktørene i bygg og anlegg i hele verden kan klare dette, hvem skal lykkes da? De har vedtatt elektrifisering av produktene sine på verdensbasis, og de ser på Norge som et utstillingsvindu, sier han.