Flere av maskinene som brukes i tunnelarbeidet går på strøm. Foto: Statnett

Norges første fossilfrie anleggsprosjekt

Statnett og Veidekke gjennomfører nå det første fossilfrie anleggsprosjetket i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel.

For første gang i Norge gjennomføres et fossilfritt anleggsarbeid i Norge. Det skjer i Oslo by der Statnett er i gang med å fornye strømkablene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner.

– Dette pilotprosjektet er et viktig skritt på veien mot mer klimavennlige anleggsarbeid i våre prosjekter. I fremtiden er målet vårt å elektrifisere så mye vi kan av anleggsarbeidet vårt, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en pressemelding.

Den nye strømkablene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner i Oslo skal sikre trygg strømforsyning til hovedstaden i fremtiden. Det samme gjelder stasjonene som også skal moderniseres.

– Flere av maskinene som brukes i tunnelarbeidet er elektriske. Personbiltransporten skjer hovedsakelig med elbiler, mens lastebiler og andre maskiner går på fornybar og palmeoljefri diesel, sier prosjektleder Hans Herlofsen i Statnett.

Anleggsbransjen står for 570 000 tonn CO2-utslipp i Norge, det vil si omtrent én prosent av CO2-utslippene nasjonalt, viser tall fra miljøstiftelsen Zero fra 2015.

– I dette prosjektet kutter vi utslippene med hele 78 prosent. Det utgjør en reduksjon på flere tusen tonn CO2. Ved også å gjøre anleggstransporten fossilfri, bidrar vi til at utviklingen av klimanøytralt anleggsarbeid tas ett skritt videre, sier Herlofsen.

Hvis alt anleggsarbeid i Norge var fossilfritt ville det bety kutt i CO2-utslippene med 444 600 tonn, eller 0,8 prosent av nasjonale utslipp.

Entreprenørselskapet Veidekke driver allerede flere fossilfrie byggeplasser, og jobber med å redusere CO2-avtrykket fra hele sin virksomhet.

– Vårt mål er en fossilfri maskinpark. Utfordringen i dag er tilgangen på utslippsfrie anleggsmaskiner, men vi følger utviklingen og vil fase inn elektriske anleggsmaskiner så snart det blir teknisk mulig, sier prosjektsjef Stein Håvard Bjøru i Veidekke.

Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Både Statnett og Veidekke er sikre på at det fremover vil komme flere fossilfrie anleggsarbeider.

– Det er viktig både for klimaet og for miljøet, sier konserndirektør Vardheim i Statnett.