Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (til venstre) og kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.190 påmeldte deltok på lanseringen av den nye veilederen.Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova (til venstre) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.Markedsleder Erik Dugstad i DNV GL Energy.Teknisk koordinator Flemming Idsøe i Omsorgsbygg (fra venstre), miljøsjef Randi Lekanger i Skanska, og transportsjef Stein Hov i NorBetong fortalte om sitt praktiske arbeid for fossil- og utslippsfrie byggeplasser for Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme og 190 fremmøtte.

Her er veilederen for fossil- og utslippsfri byggeplass

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og 190 fremmøtte bransjefolk fikk fredag se byggenæringens veileder for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser.

Oppmøtet var både topptungt og bredt da «Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen» ble sluppet fredag morgen. NHO-direktør Kristin Skogen Lund åpnet lanseringsseminaret, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen var på plass for å ta imot dokumentet, som er resultatet av et samarbeid mellom Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova, Byggevareindustrien, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Klimaetaten Oslo Kommune og Nelfo.

Se veilederen her.

Les rapporten om veilederen her.

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme var møteleder, og har også frontet arbeidet med veilederen. Han understreker at dette arbeidet slett ikke er ferdig.

– Dette er en merkedag, men det er også en start. En halvannet år lang etappe avsluttes, men det er nå jobben begynner. De som skal gjøre dette i praksis har fått en oppskrift, men vi håper også at vi kan bygge opp en database av løsninger etter hvert som det bygges, slik at veien til løsningene blir kortere for alle. Dette er en invitasjon til å engasjere seg, sier han til Byggeindustrien.

25 bedrifter har vært med å gi innspill i utformingen av den første veilederen, og Mellvang-Berg håper at brukerne blir langt flere og at deres erfaringer kan bidra til å gjøre oppskriften bedre.

– Vi trenger god dokumentasjon slik at vi kal lære av andres suksesser og feil. Dette blir dugnadsarbeid, men det er store muligheter her for aktører som vil treffe markedet, sier han.

Får opp ambisjonene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier til Byggeindustrien at denne nye veilederen utgjør en mulighet for entreprenørene i å ta i bruk det beste vi har av kunnskap om fossil- og utslippsfri bygging, at byggherrene for alvor kan sette i gang med å etterspørre denne typen byggeplasser, og at ambisjonsnivået i byggenæringen kan bli større.

Statsråden vedgår at regjeringen også må spille sin rolle i arbeidet.

– Det vi skal gjøre, er å sørge for et regelverk som bygger opp under dette, og vi må mobilisere, sier han til Byggeindustrien.

Sammen med administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, tok han imot veilederen foran 190 fremmøtte. Her kom klima- og miljøministeren med to forpliktelser for den norske regjeringen når det gjelder fossil- og utslippsfri bygging.

– Her er det mye utvikling, mye læring og mye næringsutvikling som kommer etter hvert. Akkurat her er det staten som må ta igjen kommunene når vi skal anskaffe, og så må vi få opp ambisjonene, og så må jeg sørge for at dere får store nok bevilgninger, sa Elvestuen til Enova-sjefen.

Mange bekker små

NHO-direktør Kristin Skogen Lund åpnet lanseringen av veilederen ved å snakke om klimaansvar i praksis, hvor hun mener næringslivet spiller en helt sentral rolle.

– I klimapolitikken har vi sett litt tendenser til at det blir et kappløp om å sette de høyeste målene, og så er man ikke like opptatt av implementeringen, men det er jo først der man får resultatene. Disse målene når vi ikke hvis ikke man får mobilisert næringslivet og sørger for gjennomføringen, sa hun.

Ifølge tall fra risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL, kan man eliminere 340.000 tonn CO2-utlispp årlig med de riktige tiltakene i den norske byggenæringen.

– Selv om bygge- og anleggsbransjen ikke er en hovedkilde til klimagassutslipp, er det ofte slik at det er de mange bekker små som gir de viktigste resultatene. Både innen transport og bygg har vi fire millioner enheter, og derfor blir de små skrittene i sum, fra hver enkelt byggeplass, så utrolig viktige, sa Lund.

EBAO vært aktivt med på arbeidet med veilederen, og saksansvarlig for bærekraft i EBAO, Petter Bakke, sier til Byggeindustrien at han har god tro på effekten av veilederen.

– Vi ønsker at det stilles krav til oss, og vi trenger at disse kravene etterleves og at vi får verktøy til å praktisere det som kreves. Det som er så fint med denne veilederen, er at det er et praktisk verktøy til å nå de krav og forventninger som både klimapolitikken, omverden og kundene våre har til byggenæringen. Det er en bredt sammensatt gruppe som står bak dette, og det gjør at jeg har tro på at dette blir bra. Men det er bare starten, sier han.