Entreprenørene tar utslippsansvar

Oslo kommune var tidlig ute med å komme med krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Dette har blitt møtt med noe skepsis - men markedet har klart å levere. Nå tar entreprenørene selv et nytt klimasteg for å jobbe frem nye utslippskrav - de mener de nye tunnelene for banetrafikken under Oslo bør bygges utslippsfrie.

Det er utfordrende nok å gjennomføre ulike utslippsfrie oppgaver innen byggsektoren – noe annet er tunge utslippsfrie anleggsoppgaver. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold vedtok på sitt årsmøte før påske en resolusjon som sier at Bane NOR og Oslo kommune bør bygge ut de nye tunnelene for jernbanen og T-banen under Oslo utslippsfrie.

For mange kommer det nok rimelig overraskende at entreprenørene selv kommer med en slik oppfordring - som regel har det vært byggherrer som har pushet slike krav. For de som jobber tett på næringen, bør det likevel ikke være helt overraskende. Næringens aktører har tidligere vist, og vil fremover vise, at de står mer enn klare til å bidra til at byggenæringen tar ansvar. Næringen er en bidragsyter til store utslipp, men er også en næring som både ønsker og kan gjøre noe med dette.

Om man skal lykkes med å få frem løsninger som gjør slikt utslippsfritt anleggsarbeid mulig og konkurransedyktig er det flere forhold som må legges til rette for dette. For det første må et signal om at byggherrene ønsker en utslippsfri utbygging komme tidlig slik at byggenæringen, med entreprenørene og ikke minst maskinprodusentene, kan bygge opp både kompetanse og utvikle utstyr som faktisk gjør dette mulig. Dessuten må man se til at konkurransen innrettes mot dette – og at man er sikret rettferdige og forutsigbare rammevilkår. For å få til en utvikling mot en utslippsfri anleggsnæring, må man investere i dette – og dette er noe Norge som samfunn med sine statlige utbyggere må legge inn noen ressurser for å få til. Gevinstene er rett og slett så store at dette er noe man bør gjøre.

Teknologisk er dette ikke noen umulighet. De tekniske løsningene finnes eller kan utvikles, men det må bygges opp et behov som ser til at en videre utvikling finner sted. Om ikke behovet er der, vil ikke markedet bygges seg opp mot en slik utvikling.

Innen flere deler av tunnel- og gruveindustrien finnes det utslippsfrie maskinløsninger som er utviklet først og fremst av HMS-hensyn, som både er velprøvde og under utvikling. Men for å få dette lønnsomt må man virkelig gå inn for å ta i bruk denne typen utstyr, og ikke minst utvikle nye løsninger og konsepter - da vil man for alvor kunne se en stor utvikling innen dette området. Og da må man ha byggherrer som tør og ønsker å gå i front.

Forhåpentligvis vil både Bane NOR og Oslo kommune våge å komme med noen signaler rimelig raskt rundt hvilke mål de har for disse utbyggingene- som er helt avgjørende om Oslo skal få gode nok kollektive løsninger inn og ut av hovedstaden. Entreprenørene har nå kommet med et nytt første utspill – nå er det opp til politikerne og byggherrene å ta utspillet videre.