Njord-plattform åpnet igjen etter ett års stans

Statoil har igjen startet olje- og gassproduksjonen på Njord A-plattformen i Norskehavet. Produksjonen har vært stengt siden i fjor sommer på grunn av utbedringsarbeid.

Under inspeksjoner i 2013 avdekket Statoil behov for å forsterke konstruksjonen på plattformen. Det arbeidet er nå avsluttet, og lørdag kom produksjonen i gang igjen, opplyser selskapet.

– Vi har forlenget levetiden på Njord-feltet ved å øke utvinningen fra Njord-reservoaret, og ved å finne mer olje og gass i området. Njord A-plattformen har vært med oss hele tiden, og vi er opptatt av å sikre at plattformkonstruksjonen tåler belastningene den blir utsatt for, sier Arve Rennemo, produksjonsdirektør for Njord.

Samtidig varsler Statoil at det vil være behov ytterligere forsterking av plattformen, som har vært i drift siden 1997.

– Njord A skal produsere olje og gass fram til sommeren 2016. Da vil vi ta den til land for ytterligere oppgraderinger slik at vi også kan ta i bruk boreanlegget om bord og ruste den opp for flere gode år i tjeneste på norsk sokkel, sier produksjonsdirektøren.