Jo-Øyvind Andersen i Statens vegvesen(fra venstre), Anne Kristine Misund i Trondheim kommune, intervjuer Odd Tillerli, Sissel Herstad i Trondheim kommune og Ingrid Eidsvaag Haagensli i Trondheim kommune.

Nederlandske BVP-mentorer hjelper norske utbyggere

Trondheim kommune har fått nytte av nederlandsk ekspertise på Best Value Procurement (BVP).

Det skriver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i en pressemelding via nettsiden anskaffelser.no.

Trondheim kommune har nå valgt leverandør, og skal starte konkretiseringsfasen for ny superbusstrasé for Jonsvannsveien/Moholt, etter å ha fått kursing og innspill fra en nederlandsk BVP-mentor.

Trondheim kommune fikk et tre timer langt kurs på engelsk med mentoren, samt utviklet en ordliste med de viktigste begrepene. Omsorgsbygg i Oslo kommune har hatt tilsvarende kurs på dialogkonferansen for Munkerud barnehage og Vollebekk barnehage, skriver Difi i pressemeldingen.

– Det er en overgang å jobbe med en mentor på engelsk, men dette har fungert veldig fint både hos Nye Veier, i Trondheim og i Oslo, sier Cecilie Blytt, prosjektleder for Difis pilotprosjekt for innføring av BVP som metode.

Dette rapporterer Trondheim kommune om sine erfaringer med BVP:

  • «Prosjektambisjoner gir styringsretning for valg av entreprenør samtidig som det gir prosjektgruppen gode holdepunkter for hva som er viktig i prosjektet»
  • «Å finne riktig budsjettpris kan være utfordrende»
  • «Modellen gir innsikt i entreprenørenes kunnskap og kompetanse på en helt annen måte enn kun utfylling av priser og vurdering av CV’er»
  • «Vi intervjuer sentrale personer hos entreprenøren der vi får innsikt i deres kompetanse, kunnskap og motivasjon for gjennomføringen av prosjektet»

Det er planlagt to nye introduksjonskurs for BVP i september og i oktober, skriver Difi.