fra venstre Jarle Kristian Tangen i Nye Veier, Neal Nordahl i Veidekke, Øyvind Larsen i Veidekke og Øyvind Moshagen i Nye Veier. Foto: Nye Veier

BVP-konkurranse i praksis for Nye Veier og Veidekke

Nye Veier AS og Veidekke Entreprenør AS arbeider nå med å gjennomføre konkretiseringsfasen for konkurransen om utbyggingen av E6 Arnkvern – Moelv i Hedmark.

Veidekke ble valgt som foretrukken leverandør 7. juli. Målet er å signere kontrakt 3. oktober i år. Kontrakten beløper seg til i underkant av 2 mrd. NOK eks. mva. og opsjoner.

Det er Veidekke som styrer konkretiseringsfasen basert på BVP-metoden (Best Value Procurement). Den første todagerssamlingen ble gjennomført denne uken med nesten 50 deltakere fordelt mellom totalentreprenøren Veidekke, rådgiverselskapet Sweco og byggherren Nye Veier.

- Veidekke har i dag vist oss hvordan vi sammen skal nå målene for gjennomføringen av entreprisen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for Nye Veier i Mjøsregionen i en pressemelding.

Første møte i konkretiseringsfasen ble gjennomført med utgangspunkt i målene som lå i konkurransegrunnlaget:

  • Minimere ulempene for alle trafikantgrupper i byggeperioden og ved drift og vedlikehold
  • Minimalisere klimagassutslipp i byggefasen og ved drift og vedlikehold
  • Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene
  • Realisere visjonen om en skadefri bygge- og anleggsplass (mennesker, miljø og materiell)
  • Unngå fremtidig produksjonstap på landbruksområder som beslaglegges i byggeperioden

Konkretiseringsfasen hjelper både Nye Veier og Veidekke med å redusere den samlede prosjektrisiko, slik at utbyggingsprosjektet får en god plan med konkrete tiltak og oppgaver som utføres til rett tid. De neste ukene vil det være daglig samarbeid innen ulike temaer mellom Veidekke og Nye Veier.

- I løpet av to effektive dager har vi blitt bedre kjent, vi har fått innsikt i planene og ikke minst så har vi snakket om de største usikkerhetene i prosjektet. Det oppleves som svært nyttig at all informasjon deles åpent mellom partene i denne fasen av prosjektet, sier Moshagen.

Veidekke viste også frem sin arbeidsmetodikk med VDC/BIM og planen for hvordan trafikkavviklingen skal gjennomføres. Veidekke vil ta i bruk ny teknologi og utvikle løsninger som enda ikke er brukt innen samferdsel.

- Veidekke viser at også de må tenke nytt for å oppfylle Nye Veiers konkurransekrav. BVP-metoden og konkretiseringsfasen legger godt til rette for å finne de beste løsningene, avslutter Moshagen.

Konkretiseringsfasen for E6 Arnkvern – Moelv avsluttes medio september.