Dag Strømsnes. Foto: Difi

Ti piloter i gang med Best Value Procurement

– Den store interessen for Best Value Procurement (BVP) viser at offentlige oppdragsgivere gjerne legger vekt på kompetanse og kvalitet fremfor pris, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi.

I februar bestemte utbyggingsavdelingen i Trondheim kommune seg for å prøve ut den nye anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP). De er den tiende piloten siden oppstarten i januar 2016.

Når en oppdragsgiver bruker Best Value Procurement (BVP), er målet å finne den mest kompetente leverandøren og å gjøre leverandøren ansvarlig for gjennomføringen av oppdraget. I konkurransen evaluerer oppdragsgiver et seks siders tilbud, og intervjuer to til tre nøkkelpersoner.

– Når det offentlige skal anskaffe bygg og anlegg, er prosessen ofte stor og tung. Bruken av BVP betyr en forenkling både for oppdragsgiver og leverandør, sier Strømsnes i en pressemelding.

Leverandøren skal argumentere for hvorfor de er de beste til å løse oppdraget gjennom tall og fakta. Nye Veier og Omsorgsbygg er blant virksomhetene som nå prøver ut BVP. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bistår virksomhetene gjennom prosessen.

Fordi leverandøren blir bedt om å legge vekt på behov og mål i stedet for tekniske detaljer, åpner BVP for innovative forslag. To av de seks sidene i tilbudet er forbeholdt forbedringsforslag.

– Vi vil ha mindre vekt på asfalttype og vindusløsninger og mer oppmerksomhet om behov og mål. Målet er at leverandøren tar mer ansvar for å oppfylle dette. Vi bygger ikke en skole for byggets skyld, men for å gi et godt læringsmiljø for elever og lærere. Konkurransen må støtte oppunder dette. Da er BVP er en god metode, sier Dag Strømsnes.

De ti virksomhetene som er i gang med Best Value Procurement:

  • Asker kommune
  • Bane NOR
  • Nye Veier AS
  • Omsorgsbygg Oslo KF
  • Rælingen kommune
  • Stavanger kommune
  • Sykehusbygg HF
  • Trondheim kommune, kommunalteknikk
  • Trondheim Eiendom, utbyggingsavdelingen
  • Undervisningsbygg Oslo KF