Konsernsjef Arne Giske i Veidekke. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Full pott for Veidekke - dette scoret de på i anskaffelsen

Veidekke Entreprenør vant konkurransen om nye E6 Arnkvern-Moelv. Anbudsprotokollen viser at entreprenøren scoret maksimalt på Nye Veiers kriterier.

Ni entreprenører søkte i utgangspunkt om prekvalifisering i konkurransen om E6 Arnkvern-Moelv. Av de fire som gikk videre, leverte Veidekke Entreprenør, NCC Norge og AF Gruppen Norge tilbud under byggherres makspris. Hæhre Entreprenørs tilbud ble avvist.

Nye Veier har valgt entreprenør ut ifra prinsippet Best Value Procurement (BVP). I kontrakten er pris kun vektet 25 prosent, mens en samling av kvalitetskriterier utgjør de resterende 75.

I tillegg til å ha levert laveste tilbud på 2.381.465.100 kroner, som gir 25 poeng av 25 mulige på pris, har Veidekke også scoret 75 av maksimalt 75 poeng på kvalitet.

For kriteriene K1: Prestasjonsbegrunnelse og K4: Kompetanse og erfaring til nøkkelpersonell, oppnår Veidekke høyeste poengsum av tilbyderne, skriver Nye Veier i anbudsprotokollen.

Med seg som rådgivere har Veidekke Sweco og Aventi.

Tilbyderne scorer likt på kriteriene K2: Risikovurdering, og Veidekke og AF Gruppen får sammen høyeste score på K3: Tillegsverdi.

Resultatet av vurderingen gir Veidekke Entreprenør 100 av 100 mulige poeng.

AF Gruppen oppnår en samlet vektet poengsum på 73 av 100 poeng, og NCC får 54,5 av 100 poeng.

Klagefrist før oppstart er 4. august.