Pilotmøte for de norske BVP-pilotene 8. juni 2017.

BVP-konkurransene er i gang og flere kommer

Prestasjonsinnkjøp eller Best Value Procurement (BVP) er nå tatt i bruk av syv offentlige pilotvirksomheter, og snart bygges den første veien som er anskaffet ved hjelp av BVP. Fem andre offentlige byggherrer vurderer også å ta i bruk metoden. 

Prestasjonsinnkjøp - Best value procurement (BVP)

· Utviklet ved Universitetet i Arizona i USA rundt år 2000

· Hovedvekt på kompetanse innen risikohåndtering i konkurransen

· Prinsipp: Kompetent leverandør -> lavere risiko -> mindre behov for detaljer og kontroll fra oppdragsgiver

· Intervju og seks siders tilbud

· Lang avklaringsfase med vinner før kontrakt signeres

· Kvalitet og kompetanse belønnes - reelt

· Utfordrer leverandøren på å bidra til prosjektmålene

· Oppdragsgiver overlater kontroll til ekspert

· Fokus på økt verdi for oppdragsgiver

· Skal gi vinn-vinn-løsning for begge parter

Resultater fra Rijkswaterstaat – Vegvesenet i Nederland

· 15 % lavere tilbudspris

· 50 % reduserte transaksjonskostnader

· 50 % redusert tid til kontraktsoppfølging

· 25 % raskere prosjektgjennomføring

· Meget lavt konfliktnivå

Difi sitt pilotprosjekt for lansering av Best Value Procurement begynner nå å gi konkrete resultater.

Den første piloten, Nye Veier, signerte sin første BVP kontrakt 10. mai for traseen E18. Rugtvedt- Dørdal. Nye Veier er også i gang med to andre anskaffelser etter samme metode. Trondheim kommune er også i gang med intervjuer for ny superbusstrase ved Moholt. Omsorgsbygg i Oslo kommune har kunngjort BVP-konkurranse for Munkerud barnehage, Oslo, Stavanger, Asker og Rælingen kommuner vil kunngjøre nye prosjekter med bygging av fire nye barnehager, et flerformålsbygg og en skole i august og september og Sykehusbygg HF /Helse Stavanger HF vil utlyse konkurranse om et p-hus i september.

- Forenkler og har fokus på kvalitet
Hensikten med BVP-anskaffelser er å sikre at kontrakter tildeles basert på kvalitet, med mindre fokus på pris og en forenklet anbudsprosess. Et av hovedpunktene i metoden er krav om at tilbyderne kun skal levere tilbud på seks sider, hvor to sider vies til hva tilbyder skal gjøre for å nå målene, to sider vies til de viktigste risikoelementene til kunden og to sider vies til forslag om tilleggstjenester utenfor kravspesifikasjonen. I tillegg intervjues nøkkelpersonell om deres rolle i prosjektet. Erfaringer fra Nederland viser at modellen ikke utelukkende favoriserer de største entreprenørene, men at også mindre og mellomstore entreprenører med god oppdrags- og risikoforståelse vinner kontrakter.

– For å klare å levere tilbud på seks sider må leverandørene planlegge godt. Et tilbud på seks sider gjør det enklere for byggherren å finne de leverandørene som virkelig har forstått oppgaven – og dermed får man også bedre tilbud, sier seniorrådgiver Cecilie Blytt fra Difi.

Pilotenes erfaringer
Nye Veier har allerede høstet gode erfaringer med bruk av BVP-metoden. Den har etter hvert overtatt etter de mer tradisjonelle konkurransene med omfattende tilbud og evalueringer.

– Metoden er godt mottatt både i entreprenørmarkedet og internt i Nye Veiers organisasjon. Vi mener denne metoden hjelper oss å nå våre mål med å bygge gode veier raskt og smart, forteller Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier.

Bjørn Børseth

Omsorgsbygg Oslo KF har allerede lyst ut Munkerud barnehage med BVP som metode, og Vollebekk barnehage lyses ut i september. Foretaket planlegger å anskaffe ytterligere 5-8 barnehager etter denne metoden.

– Leverandørkonferansen vår viste at bygg-entreprenørene var litt nølende, blant annet til risikoen. Det er viktig for oss å fremheve at det ikke dreier seg om å overta risikofaktorer, men å redusere og forhindre risiko. Oppdragsgivers risiko forblir hos oppdragsgiver selv om leverandøren ikke identifiserte denne risikoen i evalueringsprosessen, sier juridisk rådgiver Nina Mellem hos Omsorgsbygg.

Asker kommune forteller at de skal bygge et innovativt bygg for brukere med nedsatt funksjonsevne . I tillegg er det et prosjektmål å bidra maksimalt til å oppnå målsettingen i Asker kommunes energi- og klimaplan.

Stavanger eiendom er også fornøyd med Best Value Procurement.

– Vi gleder oss og håper alle flinke og innovative

Silje Lyslo

entreprenører vil være med oss gjennom denne nye og spennende anskaffelsesformen, sier prosjektleder Silje Lyslo.

- Mye å vinne
Omtrent 1.700 prosjekter skal hittil være gjennomført med BVP på verdensbasis. Nå som man kan dra veksel på erfaringene fra Nederland, hvor EU-kravene er de samme som vi må følge i Norge, er opplæring alt som gjenstår for å implementere BVP her, forteller Blytt.

– Det bør egentlig ikke være så vanskelig. Elementer som funksjonsbaserte kravspesifikasjoner, prioriterte mål og intervjuer er allerede godt kjent. Det som blir nytt er blant annet kravet om seks siders tilbud og en opptil to måneder lang konkretiseringsfase med leverandøren før man skriver kontrakt, sier Blytt.

I denne fasen skal ikke bare løsning på kravspesifikasjonen avklares, men også hva som kommer utenfor, altså endringene i prosjektet.

– Ved hjelp av BVP avklarer man ikke bare merverdi og nødvendige endringer, men også hva dette vil koste. Entrepenørene må inkludere kostnader for usikkerhet og tilleggsverdier i en komplett pris, slik at byggherren får mindre uforutsigbare kostnader og slipper stadige endringsmeldinger, forklarer Blytt videre.

Med denne modellen går byggherren fra å være en detaljorientert ekspert til å heller bli en kritisk bestiller som følger opp kvalitet og kontraktetterlevelse.