Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen / NBBL

NBBL: Folk forventer høyere boligpriser

Boligmarkedsbarometeret stiger fra 4,9 i januar til 10,7 i februar, det høyeste nivået siden august i fjor.

Det skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

Oppgangen i NBBLs boligmarkedsbarometer skyldes, ifølge meldingen, høyere boligprisforventninger og tvil om de kommende renteøkningene.

Litt over halvparten tror på høyere boligpriser. Illustrasjon: NBBL / Opinion

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 46 prosent i januar til 54 prosent i dag, heter det i pressemeldingen. Samtidig har andelen som tror på boligprisnedgang blitt redusert fra tolv til seks prosent.

Utviklingen i boligmarkedsbarometeret de siste månedene indikerer, ifølge NBBL, at frykten for et bratt prisfall har avtatt, og at markedet generelt er i god balanse.

Norges Bank prognoser tilsier to renteøkninger i løpet av 2019. Likevel har andelen som tror på renteoppgang falt fra 82 til 75 prosent. Det er i tråd med utviklingen internasjonalt hvor renteforventningene har falt.

– Stabil utvikling i norsk økonomi gjør at det er vanskelig å forklare stigende optimisme med endringer i fundamentale forhold. Derimot var gjennomgangstonen i høst at renteoppgang og høy boligbygging ville gi motvind inn i 2019. Boligprisutviklingen får stor medieoppmerksomhet, og det kan ha preget folks forventninger. Støttet av solid utvikling i norsk økonomi er dette på linje med vår forventning om en moderat boligprisvekst også i 2019, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret er basert på en undersøkelse gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg på over 18 år, og med 1.000 respondenter. Data er, ifølge pressemeldingen fra NBBL, vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen.