Illustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB ArkitekterIllustrasjon: HRTB Arkitekter

Vil bygge høyhus i flomområde

Inntil 1.500 boliger kan komme på bredden av Nitelva i Skedsmo.

Det skriver Romerikes Blad i en artikkel på sine nettsider.

Byggeplanene til prosjekteierne Sentralrenseanlegget RA-2 og Sagdalen Prosjekt omfatter opp til 1.500 boliger. Men først er det, ifølge rb.no, 14 temaer som må gjennom konsekvensanalyse.

Det planlagte byggeområdet ligger i et flomområde Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) ikke uten videre vil tillate bygging i. Direktoratet avventer en konkret reguleringsplan før de vurderer en eventuell innsigelse, skriver avisen.

– På generelt grunnlag kan vi si at det i områder som dette må dokumenteres at man tar hensyn til en eventuell flom. Aktuelle tiltak kan være å bygge uten kjeller eller med høy grunnmur, eller at man fyller opp med masse. Det må uansett dokumenteres ordentlig at utbyggingen er både trygg og uten alvorlige konsekvenser for miljøet i og langs elva, sier Kristin Ødegård Bryhn i NVEs skred- og vassdragsavdeling til rb.no.

Området skal også være en del av et våtmarksområde med rikt dyreliv.

Irene Våge i konsulentselskapet Sweco, som har utarbeidet planprogrammet på vegne av prosjekteierne Sentralrenseanlegget RA-2 og Sagdalen Prosjekt, forsikrer overfor Romerikes Blad at alle utfordringer knyttet til bygging i og ved elva skal bli ivaretatt.

– For å kunne gjennomføre planene, legges det opp til en masseoppfylling som hever terrenget med én meter, og utfylling cirka 70 meter ut i Nitelva. Vi har foretatt beregninger som viser at endrede strømforhold neppe vil få alvorlige konsekvenser for erosjonen i området, sier hun.