Illustrasjonsfoto: Moelven Industrier

Moelven-selskaper slår seg sammen

Moelven Byggmodul AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS fusjoneres. Begge selskapene er heleide datterselskaper av Moelven Industrier ASA.

Det skriver Moelven i en pressemelding onsdag.

Daglig leder Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul. Foto: Moelven

– For våre kunder vil dette bety enda større leveransetrygghet. De får en større og mer solid leverandør med økt konkurransekraft, sier daglig leder Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul i pressemeldingen.

Hensikten med sammenslåingen er, ifølge meldingen, å forenkle driften, samtidig som at det skal gi muligheter for en mer effektiv ressursutnyttelse i selskapet.

Fusjonen gjelder fra årsskiftet, og selskapet skal hete Moelven Byggmodul AS.

– Det er bare 25 minutters reisetid mellom fabrikkene, og enhetene samarbeider allerede på flere felt i dag. Derfor blir fusjonen et naturlig neste steg for å utnytte flere synergier mellom selskapene, sier Aandstad.

Begge virksomhetene produserer tremoduler, og skal fortsatt rendyrkes inn mot sine ulike markedssegment, heter det videre i pressemeldingen.

Moelven skriver at de ikke planlegger å nedbemanne i forbindelse med fusjonen. Totalt jobber det 315 personer i selskapene, som sammen produserer over 3.000 moduler i året.

– Vi opplever nå relativt bra aktivitet, og har en fornuftig ordrehorisont, både innenfor boligsegmentet og det mer tradisjonelle bygg- og anleggssegmentet med midlertidige bygg. Begge selskapene er nå i en positiv situasjon hvor det er helt avgjørende at vi har en effektiv utnyttelse av samlet kapasitet og ressurser, sier Aandstad.