Norges største impregneringsanlegg skal etter planen stå klart ved Moelven Soknabruket høsten 20210. Foto: Moelven

Moelven satser 170 millioner kroner og bygger Norges største impregneringsanlegg

Moelven mangedobler kapasiteten for royalimpregnerte og CU-impregnerte produkter når selskapet nå satser 170 millioner kroner på Norge største impregneringsanlegg på Moelven Soknabruket.

I en melding publisert på NTB Kommunikasjon opplyser Moelven har det nye anlegget på Moelven Soknabruket etter planen skal stå ferdig høsten 2021.

Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood. Foto: Moelven

– Med det nye impregneringsanlegget skal vi gi kundene våre enda mer av det de etterspør: Et stort utvalg miljøvennlige treprodukter med god holdbarhet. Nå kan kundene få royal- og andre trelastprodukter på én og samme leveranse fra Moelven, sier Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood i meldingen.

Han viser til at dette er rasjonelt for hele verdikjeden og sikrer kundene høy leveringsservice.

– Det har ikke vært store diskusjoner i Moelven om en så stor investering i disse tider?

– Dette er et godt gjennomarbeidet prosjekt som vi har jobbet mye med og har gjort grundige analyser av, sier Hønningstad til Byggeindustrien.

Terrasserekord

Moelven-konsernet opplyser om voldsom vekst i salget av impregnerte produkter, og satte i vår ny terrasserekord.

– Vi ser at etterspørselen etter de vedlikeholdsvennlige royalimpregnerte produktene øker enormt. Det nye impregneringsanlegget på Sokna får en årlig kapasitet på minimum 40.000 kubikkmeter royalimpregnerte produkter i flere farger, uttaler Hønningstad i meldingen.

Han opplyser til Byggeindustrien at norske kunder bruker mye tid og penger på uterommet, og ønsker fine terrasser.

– Er det ikke en fare for at Ola Nordmann denne sommeren har gjort terrassearbeidet for noen år frem i tid?

– Nei, det tror jeg ikke. Terrassemarkedet er sterkt, og har vært det i mange år. Det vokser i takt med befolkningsøkningen, og ikke minst i takt med at flere nordmenn får seg en fritidsbolig, kommenterer han.

Hønningstad legger til at anlegget på Soknabruket også vil produsere impregnerte kledningsprodukter.

Mangedobler kapasiteten

Det betyr at Moelven mangedobler dagens kapasitet og tar et sterkt grep om royalmarkedet.

– Vi mer enn dobler også kapasiteten på de klassiske CU-impregnerte produktene, fastslår han.

Moelven åpnet for ett år siden ny pelletsfabrikk på Soknabruket. Når Moelven-konsernet nå investerer på nytt på Sokna, innebærer det også en effektivisering av dagens infrastruktur på Soknabruket, samt modernisering og effektivisering av høvleriet. Moelven fastslår at det vil øke kapasiteten ved Norges største sagbruk.

– Vi mener det er riktig å investere i Soknabruket, som har mye råstoff nært fra skogen. Vi får all foredling på anlegget. Det blir kortreist og bærekraftig hele veien fra skogen til kunden, sier han til Byggeindustrien.

Hønningstad opplyser at Moelven Wood vil få en omsetningsvekst i 2020, sammenliknet med 2019.

– Det skyldes i hovedsak at mange har feriert hjemme og har brukt penger på å pusse opp terrassen og uterommet, sier han.