Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven. Foto: Moelven

Moelven leverte beste resultat i tredje kvartal på 13 år

Økt etterspørsel etter trevarer sørger for at Moelven tjente 163 millioner kroner i tredje kvartal.

Det er det beste resultatet i tredje kvartal på 13, fastslår Moelven i en pressemelding. Som en medvirkende faktor for det oppløftende resultatet pekes det på økt fokus på oppussing og vedlikehold. I kvartalsrapporten slås det også fast at tre samtidig tar markedsandeler fra andre materialer som stål og betong.

Folk bruker penger på oppussing

– Etterspørselen etter klimasmarte produkter og løsninger har vært god i tredje kvartal, både internasjonalt og her hjemme. I takt med at folk reiser mindre under korona-pandemien ser vi at de fortsetter å bruke mer penger på vedlikehold og oppussing både hjemme og på hytta. Det har ført til god aktivitet innenfor byggevarehandelen i Skandinavia, samt i den internasjonale trelastvirksomheten. Det er også gledelig at ordrereserven og aktivitetsnivået innenfor limtre-segmentet og byggmoduler er bedret, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA, i en pressemelding fra selskapet.

Mindre reiseaktivitet har medført at folk bruker penger på vedlikehold og oppussing både hjemme og på hytta. Foto: Einar Breen, Moelven Industrier

Hadde ikke ventet slike tall da verden stengte ned

Moelven omsatte for 2.667,2 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Det er en økning på 319,9 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet på 163,4 millioner kroner er 119,8 millioner kroner høyere enn tilsvarende kvartal i 2019. Dette er det beste kvartalsresultatet for 3. kvartal siden 2007.

– Vi må være ærlige på at dette er tall vi ikke hadde ventet å se da Skandinavia og store deler av verden stengte ned i vår. Dette resultatet er vi naturligvis meget godt fornøyd med, sier Kristiansen.

Omstillingsevne og fleksibilitet

Konsernsjefen fastslår at Moelven-konsernet har kommet seg godt gjennom årets ni første måneder, men korona-pandemien gjør at det er krevende å planlegge tiden framover.

– Nøkkelen for å løse dette er våre medarbeidere. De har virkelig dokumentert en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet under pandemien. Det har vært avgjørende for at vi har klart å levere så bra som vi har gjort - og det blir også viktig framover. I tiden som kommer vil Moelven ha fullt fokus på kostnadseffektiv drift og en levedyktig og framtidsrettet konsernstruktur, sier Kristiansen.

Stor investering ved Soknabruket

I september besluttet konsernet å investere 170 millioner kroner for å bygge Norges største impregneringsanlegg for royal- og CU-impregnerte trevarer. Investeringen legges til Moelven Soknabruket AS og anlegget skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2022. Det er bare ett år siden Moelven Pellets AS kunne åpne sin nye pelletsfabrikk og bioenergianlegg, plassert på samme industriområde. Med det nye impregneringsanlegget vegg i vegg samler Moelven hele verdikjeden fra råstoff til ferdig produkt på ett sted.