Slik blir det nye regjeringskvartalet. Illustrasjon: Team Urbis

Seks kjemper om trevegger i regjeringskvartalet

Statsbygg har prekvalifisert seks firmaer i idekonkurransen om modulvegger i tre til det nye regjeringskvartalet.

I en pressemelding opplyser Statsbygg at de jakter på noen som kan utvikle flyttbare, akustiske innervegger der de lydabsorberende elementene er en integrert del av veggen.

Konkurransen ble lyst ut 14. september. Ved søknadsfristens utløp hadde Statsbygg mottatt tilbud fra 16 firmaer som ønsket å delta, og nå er seks av disse prekvalifisert.

– Det er veldig gøy at konkurransen har blitt mottatt med så stor interesse i markedet, men i henhold til konkurranseprogrammet er det kun seks firmaer som blir invitert til å være med videre i konkurransen, sier prosjektleder Synnøve Haugen i Statsbygg i meldingen.

De seks firmaene er:

  • Acusto AS (Oslo)
  • Alliance Arkitekturstudio AS (Oslo)
  • Bosvik AS (Risør)
  • Lindner Scandinavia AB (Västra Frölunda, Sverige)
  • Moelven AS (Moelv)
  • Termowood AS (Hurdal)

I evalueringen er det vektlagt om firmaene har tilstrekkelig kompetanse for utvikling av ønskede løsninger ut fra innsendte referanseprosjekter. Det er sett på om referanseprosjektene viser temaer som flyttbarhet, gjenbruk og akustikk.