Kommunen ønsker blant annet ny gatestruktur med mer torg på Skøyen. Illustrasjon: Norconsult / Oslo kommune

Mer enn 500 høringsuttalelser til ny plan for Skøyen

Mandag 22. februar gikk høringsfristen ut for områdereguleringen for Skøyen i Oslo, og til nå har kommunen registrert nærmere 530 uttalelser til planen.

Det skriver Plan- og bygningsetaten i Oslo i en pressemelding onsdag.

– Det er bra at så mange har brukt muligheten til å gi oss verdifulle innspill i den tredje høringsrunden til områdereguleringen for Skøyen, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i meldingen.

Tidligere i år skrev Byggeindustrien om planene, som blant annet innebærer en ny trikketrasé med en estimert pris på mer enn én milliard kroner.

– Nå skal uttalelser som kom inn til denne høringsrunden gjennomgås og kommenteres. Vi regner med å sende et forslag til politisk behandling en gang før sommeren 2021, sier fungerende avdelingsdirektør for byutvikling, Harald Øvland i pressemeldingen fra Plan- og bygningsetaten.

I februar anbefalte etaten endringer i det opprinnelige planforslaget for Skøyen basert på høringsuttalelser fra 2019 og 2020. Det er disse endringene som i februar var på begrenset høring, som det nå har kommet nye uttalelser til.

Hittil er det kommet inn nærmere 530 uttalelser, men Plan- og bygningsetaten tar forbehold om at det kan komme flere uttalelser. Riksantikvaren har fått utsatt frist 15. mars med å kommentere forslaget, heter det i pressemeldingen.

Det foreligger fem innsigelser til planforslaget fra Statens vegvesen og Bane NOR. Disse innsigelsene er de samme som ble reist i forrige høringsrunde, skriver etaten.