Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF, skulle gjerne sett at regjeringen fulgte opp moms-saken i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB

MEF skuffet over at moms-saken ikke er fulgt opp i revidert

MEF-sjef Julie Brodtkorb forventet at regjeringen ville komme med en budsjettmessig oppfølging av moms-saken allerede i revidert nasjonalbudsjett. Hun er skuffet over at det ikke skjedde.

– Dette er en tapt mulighet for en ellers næringsvennlig regjering til å løse entreprenørenes store hjertesak, nemlig utlegg av moms før sluttoppgjør er endelig avklart, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) til Byggeindustrien.

Fikk flertall i finanskomiteen

I april kunne Byggeindustrien melde at Fremskrittspartiet hadde fått flertall i finanskomiteen for sitt representantforsalg om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistede krav er avklart.

Både MEF, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Arbeidsmandsforbund, jublet over vedtaket. I etterkant av vedtaket uttalte Brodtkorb at hun forventer at finansminister Jan Tore Sanner personlig tar moms-saken med seg inn i revidert nasjonalbudsjett.

Ingen budsjettmessig oppfølging

Tirsdag la imildertid regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett uten en budsjettmessig oppfølging av moms-saken. Det skuffer Brodtkorb, men hun har fortsatt et håp om at Fremskrittspartiet vil prioritere saken i forhandlingene i Stortinget.

– Entreprenørene setter sin lit til at Fremskrittspartiet prioriterer å rette opp dette i forhandlingene i Stortinget, sier Brodtkorb.

– Litt tidlig i revidert

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av finanskomiteen, var blant Frp-politikeren som sto bak representantforslaget som ble vedtatt i finanskomiteen i april. Kort tid etter vedtaket for endring i moms-regelverket var gjort, opplyste Limi til Byggeindustrien at det i vedtaket står at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med denne saken så raskt som mulig, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av finanskomiteen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

På spørsmål om Frp vil prioritere moms-saken i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget, svarer Limi at revidert nasjonalbudsjett er litt tidlig for moms-saken.

– Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med budsjettmessige konsekvenser snarest mulig og senest i statsbudsjettet for 2022, så litt tidlig i revidert nasjonalbudsjett, skriver han i en SMS til Byggeindustrien.

Ikke overrasket

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA, sier bransjeforeningen først og fremst er fornøyd med at Frp og de rødgrønne ordnet flertall i en viktig sak for næringen, og at Stortinget er tydelige på at det må gjøres endringer i regelverket.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Madeleine Bergheim.

– Vi forventer at regjeringen vil komme med en nødvendig budsjettmessig oppfølging, og vi skulle gjerne sett at det skjedde i revidert, men jeg er ikke overrasket over at det nå ser ut til å drøye til statsbudsjettet for 2022.

– Jeg forstår at Brodtkorb er skuffet. Dette er sak vi har jobbet veldig mye med og som det er viktig å få på plass så fort som mulig. Vi kommer ikke til å slippe taket på denne saken før regjeringen kommer med de nødvendige endringene, understreker Sandberg.