Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

- Ikke godt nok fra regjeringen om nye avgiftsregler for omtvistede krav

EBA-sjef Kari Sandberg sier regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett legger opp til at entreprenørene fortsatt skal være «bank for staten» i perioden fra fullføring til tvisten er endelig avklart.

Byggebransjens forslag til nye avgiftsregler for omtvistede krav går som kjent ut på at entreprenørenes plikt til å betale merverdiavgift på omtvistede krav skal oppstå først på det tidspunkt de omtvistede kravenes berettigelse er endelig avklart- og entreprenørene mottar betaling fra sine oppdragsgivere.

- Finansdepartements forslag i høringsrunden før sommeren var likevel at entreprenørene må betale merverdiavgift på omtvistede krav senest på det tidspunkt arbeidene er fullført. Regjeringen slutter seg til dette forslaget i forslaget til statsbudsjett. Regjeringen legger derved opp til at entreprenørene skal fortsette å være «bank for staten» i perioden fra fullføring til tvisten er endelig avklart. Dette gjør Regjeringen til tross for et nokså massivt og entydig budskap fra bransjen i høringsrunden om behov for utsettelse av frist for betaling til tvisten er avklart. Likviditetsbelastningen i dagens situasjon er krevende for entreprenørene og samfunnet trenger nå aktivitet og tiltak som bidrar til å sikre arbeidsplasser, sier administrerende direktør kari Sandberg i EBA.

Hun mener regjeringens begrunnelser for å ikke imøtekomme bransjens behov ikke fremstår som veldig overbevisende.

- EBA vil sammen med andre bransjeaktører jobbe videre med denne saken opp mot politikerne for å få til endringen bransjen har behov for og har tro på at Stortinget vil benytte anledningen til å forenkle og forbedre konkurranseevnen hos anleggsentreprenørene, sier Sandberg.

Til informasjon eier EBA Bygg og Anlegg Media AS som utgir Byggeindustrien.