Illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev. 

Entreprenørene skal ikke lenger betale moms på omtvistede krav

Fremskrittspartiet har fått flertall for sitt representantforsalg om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart. – Fantastiske nyheter, sier EBA-sjef Kari Sandberg.

Finanskomiteen har i dag avgitt innstilling på Fremskrittspartiets representantforslag om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet. Entreprenørene kan nå belage seg på at momsregelverket blir endret slik bransjeorganisasjonene har jobbet for i flere år.

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av finanskomiteen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix. 

– Vi har fått et flertall på at regjeringen må gjøre nødvendige forskrifts- og regelendringer i tråd med det bygg- og anleggsbransjen er opptatt av, nemlig at man skal slippe å innbetale moms på omtvistede krav, sier Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av finanskomiteen, til Byggeindustrien.

– Når dette trer i kraft avhenger av hvor raskt regjeringen klarer å jobbe, men i vedtaket står det at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med dette så raskt som mulig, og senest i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022, tilføyer Frp-politikeren.

Fornøyd

Limi er veldig fornøyd med at Frp har fått flertall for sitt representantforslag. Han sier denne saken handler om å få endret et regelverk som skaper likviditetsutfordringer for entreprenører, fordi de i tvistesaker, ofte med offentlige utbyggere, må betale moms på krav som ikke er avklart.

– Dette er en sak som bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av i lang tid, og som også regjeringen har hatt oppe til vurdering. Vi ble litt lei av å vente, og derfor fremmet vi et eget representantforslag som nå er ferdigforhandlet i finanskomiteen, sier Limi.

– En milepæl

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av finanskomiteen, har vært saksordfører for behandlingen av moms-saken i finanskomiteen. Han mener dagens vedtak er gledelig og en viktig milepæl.

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av finanskomiteen. Foto: Stortinget.

– Det er på høy tid at et slikt vedtak kommer. Dette burde egentlig vært løst tidligere. Vedtaket i Statsbudsjettet om at innbetalingen av omtvistede krav kunne utsettes til prosjektet var helt ferdig, var ikke i nærheten av å være godt nok. Det viktige er at betalingen av moms blir suspendert frem til tvisten er endelig avklart, noe som kan ta flere år, sier Sigbjørn Gjelsvik til Byggeindustrien.

– At man skal betale moms til staten før man har fått et endelig oppgjør, er en urimelig innretning, og jeg er veldig glad for at et flertall på Stortinget har sluttet seg til dette. De motforestillingene som har kommet fra Finansdepartementet er grundig imøtegått fra komiteens flertall, og gjennom dette vedtaket har komiteen sagt tydelig ifra til regjeringen at dette nå må på plass. Dette handler kun om politisk vilje, fortsetter han.

– Fantastiske nyheter

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har jobbet med moms-saken i lang tid. Administrerende direktør Kari Sandberg beskriver dagens vedtak som fantastisk gode nyheter for entreprenørene.

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg - EBA. Foto: Madeleine Bergheim

– Dette er sak vi har jobbet med lenge, men her må vi også gi skryt til Stortinget som har vist forståelse for problemstillingen, og som takket være utrolig godt politisk arbeid har fått til et slikt vedtak, sier Sandberg til Byggeindustrien. 

Glad MEF-sjef

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har også lagt ned en stor innsats i å få endret regelverket slik at entreprenørene slipper å betale moms på omtvistede krav. Bransjeorganisasjonen kan vise til flere eksempler på tvister hvor medlemsbedrifter har fått store likviditetsutfordringer som en følge av gjeldende regelverk.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF. Foto: Jørn Søderholm.

– Jeg er utrolig glad for at flertallet i Stortinget samler seg om Frp sitt forslag om at MVA skal betales når en faktisk vet hva sluttsummen blir. Jeg forventer at Jan Tore Sanner personlig tar dette med seg inn i revidert nasjonalbudsjett. Han kan nå løse likviditetsskvisen mange entreprenører står i, og redde arbeidsplasser, kommenterer administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

– Partsamarbeid på sitt beste

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund, sier i en kommentar at dette er en viktig sak som bransjen har jobbet med over lengre tid.

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Vi er glade for at stortingsflertallet er tydelige i denne saken. Dette vil sikre likviditeten og arbeidsplassene i bedrifter som har hatt utfordringer med denne praksisen. Dette er et resultat av partsamarbeid på sitt beste, og det viser at stortingsflertallet står sammen med anleggsbransjen, sier Johansen.

Vedtakets ordlyd

Vedtaket finanskomiteen gjorde tirsdag, har etter det Byggeindustrien får opplyst, følgende ordlyd:

«Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygg- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil krav er avklart, og kommer tilbake med nødvendige budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

Foruten Hans Andreas Limi, er det stortingspolitikerne Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt, som står bak Fremskrittspartiets representantforslag som tirsdag fikk sitt vedtak i finanskomiteen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.