Foto: Mapei

Mapei med rekordlavt sykefravær

I tredje kvartal 2019 hadde Mapei et rekordlavt sykefravær med 1,2 prosent. For året var totalfraværet på 2,9 prosent.

– Det er langt under målet om å ligge under fire prosent. Målrettet arbeid over tid har gitt gode resultater.Vi har stor tro på Lean Manufacturing, involvering av de ansatte og å gi tillit og ansvar. Vi følger opp avvik som nestenuhell og personskader, både i ledergruppa og i arbeidsmiljøutvalget, der vi samarbeider med de ansatte og fagforeningene. I tillegg følger vi opp alle som er syke og tilrettelegger arbeidsoppgaver der det er mulig, forteller HR Manager Frode Ek Skarnes i Mapei Nordic.

Han peker på at Mapei er en arbeidsplass med høy trivsel, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

– Mange ansatte tilbringer hele yrkeskarrieren i bedriften. Målet vårt er et totalfravær på under fire prosent gjennom året. Det har vi klart i mange år. Korttidsfraværet skal ligge under én prosent, og selv om det er utfordrende jobber vi hardt for å få det til, sier Skarnes.

I 2019 innledet Mapei også et samarbeid med den internasjonale sertifiseringsordningen Great Place to Work.

– Den om fattende undersøkelsen i 2019 ga mange nyttige svar. Omtrent 85 prosent av arbeidsstokken på 186 personer ga sine tilbakemeldinger. Resultatene har vært på nivå med de beste norske bedriftene, spesielt på områder som måler stolthet og fellesskap. Sammen med et lavt sykefravær har det gitt oss et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid i tråd med Lean-filosofien, understreker Skarnes.