Ørjan Høyer-Farstad skal lede LPO arkitekters kontor på Lillehammer. Foto: Jørn Hindklev

LPO arkitekter etablerer kontor på Lillehammer

Tidligere daglig leder i LPO arkitekter, Ørjan Høyer-Farstad, står i spissen når LPO arkitekter 1. september åpner nytt kontor på Lillehammer.

Det er i ærverdige lokaler som tidligere rommet Norges Bank på Stortorget, LPO arkitekter nå åpner nytt kontor på Lillehammer.

Det er tidligere daglig leder i LPO arkitekter, Ørjan Høyer-Farstad, som skal lede kontoret sammen med kollega Peter Daniel Marcussen. De har begge flere års erfaring som partnere og prosjekterende arkitekter i LPO.

– Ambisjonene er å være til stede på Innlandet og bli en viktig aktør i regionen, sier Høyer-Farstad.

Han har selv flyttet til Mjøsbyen med familien.

Satser på alle typer oppdrag

– Vi har tro på at denne regionen vil oppleve stor vekst i forbindelse med samferdselsutbyggingen både på vei- og bane og mener det er strategisk å ha et kontor lokalt plassert for å få bedre forståelse for og kontakt med markedet, sier han.

I tillegg til samferdsel vil LPO arkitekter på Lillehammer satse på en variert mengde oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

– Med å være etablert lokalt på Lillehammer ser vi også gode muligheter for å satse innenfor opplevelse, hotell- og hyttemarkedet. Det er et nytt segment for LPO som hittil har arbeidet mye med bolig, kultur og store byutviklingsprosjekter, utfyller Høyer-Farstad.

LPO sprer sine vinger

LPO arkitekter har gode erfaringer med å etablere seg i lokale markeder og har fra før et kontor i Longyearbyen på Svalbard med tre ansatte, samt en avdeling i Bohuslän, Sverige.

– Vår tilstedeværelse på Svalbard har vist seg å være verdifull både med tanke på at vi er det nordligste arkitektkontor i verden og at vi får en unik kjennskap til stedet og våre samarbeidspartnere, sier Hilde Sponheim, daglig leder i LPO arkitekter.

– I tillegg opparbeider vi oss vi kunnskap om lokalsamfunn, klima og byggemetoder, sier Sponheim som har tro på at LPO arkitekter vil kunne få en viktig posisjon også på Lillehammer.

– Med hele LPO arkitekters brede kompetanse og erfaring er vi klare for å påta oss alt fra små til komplekse prosjekter innenfor plan, arkitektur og transformasjon på alle nivåer fra mulighetsstudier, prosjektering og oppfølging til ferdig bygg, presiserer Høyer-Farstad som ser for seg at kontoret vil få flere ansatte med tiden.