Kampen om prestisjeoppdrag strammer seg til

To arkitektteam er nå plukket ut til selve finaleheatet rundt utviklingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo, og viser uten tvil at norske arkitekter holder en høy kvalitet.

Det var de to forslagene «Adapt» og «Lysning» som ble plukket ut av juryen til å gå til finalen i tidenes kanskje viktigste byggeprosjekt i Norge. Det var totalt sju team som konkurrerte om å bli med helt inn i finalen, men det er altså grupperingene Team URBIS og G8+ som nå skal overbevise juryen om at nettopp de burde stå igjen som temaet som skal utforme det nye kvartalet.

«Adapt», som er levert av Team URBIS, består av Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU. «Lysning» er levert av gruppen G8+, som består av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen.

Vi forstår godt at de to teamene nå har god grunn til å feire, og utsagnet til prosjektleder i G8 + og administrerende direktør i A-Lab, Geir Haaversen sier egentlig det meste; «– Dette er det største man kan få være med på som arkitekt.»

Det vil fortsatt gå noe tid før vi står igjen med vinnertemaet og det ferdige utkastet rundt hvordan det nye regjeringskvartalet faktisk skal bli – endelig utvelgelse skjer i oktober. Juryen, med juryleder Synnøve Lyssand Sandberg (byggherredirektør i Statsbygg) i spissen, har allerede rangert de to finaleteamene, men vi får ikke vite hvem som ligger best an før vinneren skal utropes.

Det er liten tvil om at det er en enorm utbygging Oslo nå har i vente, og er noe som virkelig vil utfordre både byggherre, arkitekter, rådgivere, entreprenører men ikke minst også samfunnet rundt oss. Dette er en utbygging som følges tett og som vil bli nøye iakttatt gjennom hele utviklingsprosessen. Ikke uventet høster de to finalistene både mange godord, men også kritikk. Enkelte er også uenige i hvordan hele prosessen gjennomføres, og peker på at utbyggingen blir for tung og massiv. En så stor utbygging vil selvsagt i stor grad prege omgivelsene, og vil måtte bli omfattende om den skal makte å innbefatte så mange arbeidsplasser og funksjoner – i tillegg til å ivareta sikkerhetsaspektet. Vi mener likevel begge disse to forslagene har mange positive sider, og vi håper begge teamene og Statsbygg nå får arbeide uten for mye støy som forstyrrer allerede vedtatte planer og utbyggingsstrategier. Skal man klare å holde den stramme fremdriftsplanen som er lagt må de videre tidsplanene følges.

Juryen har nå en meget viktig, men også komplisert, oppgave foran seg. Det er mange hensyn å ta, som blant annet å vurdere arkitektur, men også aspekter omkring åpenhet, kulturminner og ikke minst hvordan kvartalet påvirker de nærmeste omgivelsene og byen som helhet. Man må sørge for en utbygging som sikrer at kvartalet tjener sin hensikt, men det er også viktig å sørge for en utbygging som ikke stenger denne delen av byen, men som skaper liv og røre også for flere enn de som skal få sin arbeidsplass her.