LPO har en målsetning om å lage den flotteste bydelen i Tromsø. Det har hatt fokus på industrielle minner, masse variasjon, der bygulvet skal være et samlingspunkt for folket i Tromsø. Ill.: Fra parallelloppdraget. LPO Arkitekter.

LPO seiret i Tromsø

Oslo-baserte LPO Arkitekter seiret i parallelloppdraget om den nye bydelen Verftet i Tromsø.

Arkitekt Lars Haukeland, LPO Arkitekter. Foto: Anne-Beth Jensen

I invitasjonen til parallelloppdraget ble områdets viktige posisjon i Troms sentrum vektlagt, sammen med målet om å utvikle en ny bydel med spennende og moderne arkitektur.

Etter invitasjon fra TotalRenovering as, og Vervet AS som er eier av verftstomta i Tromsø, ble det avholdet et parallelloppdrag for området vinteren 2017. Fem arkitektkontor ble invitert til parallelloppdrag hvorav fire leverte og presenterte sine forslag på et folkemøte i Verdensteateret i Tromsø 21. mars.

De fire leverte prosjektene er utført av:

  • CODE arkitektur as, Oslo
  • AT PLAN & ARKITEKTUR, Tromsø
  • LPO, Oslo
  • Stinessen Arkitektur, Tromsø

I evalueringsgruppens begrunnelse står det:

«Det er gjennom parallelloppdraget ikke fremkommet forslag som entydig tilsier valg av fremtidig plankonsulent. Det er imidlertid ut i fra de premisser som er gitt, og under gitte forutsetninger anbefalt å engasjere LPO for videre samarbeid om planprosessen. Dette begrunnes først og fremst ved at det fremvises et grundig gjennomarbeidet materiale som viser at konsulenten forstår de grunnleggende premisser for prosjektet, vilkår gitt i eksisterende reguleringsplan, og samtidig troverdige arkitektoniske svar og fleksibilitet til å tilføre prosjektet nødvendige endringer».

- Dette er et veldig morsomt prosjekt å vinne for LPO! Å være med på å utvikle Tromsø er en viktig oppgave. Vervet har historisk verdi, og ligger på en av de viktigste punkt i byen. VI gleder oss til å være med å på å skape en ny bydel, og håper blant annet å kunne bidra med våre erfaringer fra Vulkan i Oslo og Papirbredden i Drammen. Nord er viktig for Norge - og for LPO, seir arkitekt Lars Haukeland i en kommentar til Byggeindustrien.