<p>Adapt. Illustrasjon: Statsbygg/Team URBIS</p>Adapt. Illustrasjon: Statsbygg/Team URBISAdapt Illustrasjon: Statsbygg/Team URBISAdapt. Illustrasjon: Statsbygg/Team URBISAdapt. Illustrasjon: Statsbygg/Team URBISLysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+Lysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+Lysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+Lysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+Lysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+Lysning. Illustrasjon: Statsbygg/G8+

Disse vant konkurransen om nytt regjeringskvartal

Prosjektene «Adapt» og «Lysning» er valgt ut av juryen til finalerunden i designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet.

Vinnerteamene ble presentert onsdag. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Juryen har forholdt seg til rammene som gjelder for dette kvartalet, blant annet reguleringsplanen. Dette er premisser som vi i juryen selvfølgelig mener er helt greie, sier juryens leder Synnøve Lyssand Sandberg til NTB. Hun er til daglig byggherredirektør i Statsbygg.

Byantikvaren, tidligere statsminister Kåre Willoch, Venstres nestleder Ola Elvestuen og Arbeiderpartiets storbypolitiske talsperson Jan Bøhler er blant dem som på ulikt vis har kritisert rammene for det nye regjeringskvartalet.

Elvestuen har brukt ordet «gigantomani», Bøhler har beskrevet en «massiv rekke kontorbygg, som overmanner bybildet», mens Willoch mener det må utarbeides nye planer for regjeringskvartalet og at UD må forbli i Victoria Terrasse.

To vinnere

Onsdag presenterte juryen «Adapt» og «Lysning» som vinnere av designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. De to prosjektene ble foretrukket framfor fem andre kandidater.

– Det er måten de har løst kriteriene arkitektur og kulturminner, åpenhet og byrom, organisering og effektivitet og hva de har å tilby på disse områdene, som har gjort at vi har valgt ut disse to prosjektene, sier juryens leder Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg, til NTB.

Hun fremhever også oppdelingen av tre klare byrom i de to løsningene som en klar fordel, samt en behandling av Grubbegata og høyden ned mot Youngstorget og Møllergata som juryen syntes var veldig godt bearbeidet.

Avgjøres i 2019

Juryen har rangert de to vinnerne, men denne vurderingen er foreløpig ikke offentlig. Det vil den først bli når forhandlingene med Statsbygg om den videre prosessen blir avsluttet i oktober.

Ifølge planene skal byggeprosjektet stå ferdig i 2027. Men dette forutsetter at arbeidet med skisse- og forprosjekt blir sluttført som planlagt, slik at Stortinget i 2019 kan behandle byggestart og kostnadsrammen for prosjektet. Skulle kritikerne vinne fram når Stortinget får saken til behandling, kan rammebetingelsene bli endret og prosjektet forsinket.

59 firmaer

Totalt var 59 firmaer og 20 arkitektkontorer valgt ut til å presentere de sju løsningsforslagene til det nye regjeringskvartalet.

«Adapt» er levert av Team URBIS som består av arkitektkontorene Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU.

Bak prosjektet «Lysning» står gruppen G8+ som består av arkitektkontorene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

– Ønsket er at dette kvartalet skal være en dynamisk del av byveven. Å balansere det opp mot sikkerhetskrav er en krevende øvelse, og de andre forslagene gir også gode svar, sier Geir Haaversen, daglig leder i A-LAB og leder for arkitektteamet i G8+.