Nordlys over Longyearbyen på Svalbard. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Longyearbyen: Regjeringen vil samle boligforvaltningen hos Statsbygg og Store Norske Boliger

Regjeringen vil gjøre forvaltningen av den offentlig eide boligmassen i Longyearbyen mer effektiv, og det tas sikte på at boligmassen samles hos Statsbygg og Store Norske Boliger.

– Boligpolitikken er et godt virkemiddel for å videreutvikle Longyearbyen som et levedyktig lokalsamfunn i samsvar med målene i svalbardpolitikken. Målet er å sikre boliger til de offentlig ansatte og bidra til en god forvaltning av boligmassen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Staten har innledet dialog med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) med sikte på overtagelse av deres boliger. UNIS vil dermed kunne konsentrere seg mer om sin kjernevirksomhet. Videre er det innledet en dialog med Longyearbyen lokalstyre for å vurdere om også deres boliger bør tas over av staten.

Det arbeides også for å trekke de rasutsatte studentboligene i Nybyen i Longyearbyen ut av markedet med sikte på sanering.

– Det er viktig at folk som bor i Longyearbyen kjenner seg trygge, og at boligene har en akseptabel standard, sier  Mæland.