Løkken har sluttet i Hedalm

Finn Løkken har sluttet som administrerende direktør i Hedalm etter at styret i forrige uke vedtok å fisjonere selskapet.

Økonomidirektør Hans Østby-Deglum er konstituert i stillingen som administrerende direktør i Hedalm AS fra 1. juli, melder Hedalm i en pressemelding.

Finn Løkken har nå sluttet som administrerende direktør i Hedalm.

Østby-Deglum overtar ledelsen av selskapet etter Finn Løkken som i forrige uke sluttet etter at styret hadde vedtatt å splitte Hedalm AS til 2 selvstendige selskaper.

Når fisjonen er formelt gjennomført i løpet av høsten 2014 vil modulvirksomheten til Hedalm AS bli ledet av Karsten Tanem som i dag er teknisk direktør i Hedalm AS. Østby-Deglum vil etter fisjonen bli konstituert administrerende direktør for boligvirksomheten.