NHO-direktør Kristin Skogen Lund (til venstre) og LO-leder Gerd Kristiansen.

LO og NHO frykter mer arbeidslivskriminalitet

LO og NHO frykter at de nye reglene for offentlige anskaffelser skal føre til flere lovbrudd i arbeidslivet og svekke konkurransen for små og mellomstore bedrifter.

De to organisasjonene krever at regjeringen evaluerer det nye regelverket innen seks måneder, skriver Dagsavisen. Fra årsskiftet heves terskelen for når anskaffelser må ut på anbud. Grensen på 500.000 kroner settes opp til 1,1 millioner.

– Vi mener dette er et alvorlig tilbakeslag i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er vi som arbeidstakere og arbeidsgivere som vet hvor skoen trykker, sier LO-leder Gerd Kristiansen. Hun mener de to organisasjonenes synspunkt derfor må ha stor betydning overfor myndighetene.

Sammen med NHO har LO sendt brev til næringsminister Monica Mæland (H), der de gir uttrykk for sin bekymring.

– Det er viktig for oss å fortsatt vise de problematiske sidene ved forslaget, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Som et ledd i kampen mot lovbrudd i arbeidslivet, stilles det skjerpede krav til anbud som er dekket av reglene om offentlige anskaffelser. Ifølge Difi vil endringene berøre om lag 80 prosent av alle offentlige anskaffelser.

– Det er like viktig å kontrollere de små kontraktene som de store. Når det er færre kontrakter å ettergå, mister verktøyet sin styrke, sier Skogen Lund.