BNL-leder Jon Sandnes. Foto: Svanhild Blakstad

- Fornuftig Arbeidstilsynsstrategi

BNL er meget fornøyd med Arbeidstilsynets nye strategi der det fremgår at tilsynet skal styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

- Målretting av kontrollene for å ta de useriøse og mindre kontroll hos bedrifter som viser at de har alt på stell, er helt i tråd med det BNL over lengre tid har jobbet for, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i en pressemelding.

Arbeidstilsynet har lagt sin strategi for de tre neste årene. Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i de mest risikoutsatte virksomhetene skal styrkes. Arbeidstilsynet skal også bidra til å sette de kriminelle ute av spill, og være en sentral kunnskapsaktør og samarbeidspartner for et godt arbeidsmiljø.

-Vi har store forventninger til tilsynets nye strategi. BNL mener at kampen mot arbeidskriminalitet ikke kan bekjempes uten et sterkt samarbeid mellom myndigheter og næring, og at tilsynsmulighetene prioriterer dette høyt da det er vel kjent at oppdagelsesrisikoen er liten for de som driver ulovlig og useriøst. Arbeidstilsynet må gjennomføre målrettede og risikobaserte kontroller, samt få handlingsrom til å prioritere ressurser til økt kontroll og tilsyn, sier Sandnes.

Det er dessverre mange skader og ulykker i byggenæringen. Her jobbes det også på mange arenaer for å bedre dette. At Arbeidstilsynet skal satse mer på veiledning i den seriøse delen av arbeidslivet og sørge for at virksomhetene fortsatt prioriterer HMS i et forebyggende perspektiv er også i tråd med BNLs anbefalinger,

– De seriøse bedriftene har meldt tilbake at de ønsker og at det er behov for mer veiledning i sitt daglige HMS-arbeid. Her kan Arbeidstilsynet spille en viktig rolle, avslutter Sandnes.