Kampen mot arbeidslivskriminaliteten virker

Når de statlige etatene jobber sammen og gjennomfører felles kontrollaksjoner mot landets byggeplasser skapes det resultater.

Erfaringer tilsier at disse kontrollene har vist seg å være effektive, i flere næringer. Nylig ble det gjennomført en stor kontrollaksjon i Nord-Norge, hvor de avdekket arbeidskriminalitet som svart arbeid og personer med ulovlig opphold i 411 virksomheter.

Dette er selvsagt meget oppsiktsvekkende og understeker med all tydelighet at problemet med arbeidslivskriminalitet er omfattende og virkelig truer velferdssamfunnet vårt.

Lignende aksjoner tidligere har også gitt tilsvarende resultat - og det at det avdekkes i så omfattende omfang viser da at samarbeidet og de koordinerte aksjonene fra Politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet fungerer etter intensjonen.

Derfor er det også ekstra synd at regjeringen ikke valgte å løfte denne viktige problemstillingen i forslaget til statsbudsjett som nylig ble lagt frem. Her er det faktisk slik at Arbeidstilsynet i praksis svekkes – noe som i seg selv egentlig er utrolig.

Dessuten var det heller ingen konkrete punkter hvor kampen mot arbeidslivskriminaliteten virkelig løftes og får den oppmerksom det vitterlig fortjener. Regjeringer har ved flere anledninger pekt på at kampen mot den fremvoksende arbeidslivskriminaliteten er en av våre viktigste kamper - men dette er frem til nå ikke blitt fulgt opp med midler nok til å kunne utgjøre en virkelig forskjell. Dessverre lå det heller ikke noe inne i dette forslaget til budsjett, så nå kan vi bare håpe det kommer inn noe i forhandslingsarbeidet som skal gjennomføres. Vi er dessverre langt fra overbevist om så at vil skje. Og dette er ikke et problem som vi gå bort av seg selv, om noen skulle håpe på det.