- Kampen mot arbeidslivskriminalitet må forsterkes

Byggenæringens Landsforening (BNL) er enig med regjeringen i at utviklingen innen arbeidslivskriminalitet er svært alvorlig. - BNL mener at regjeringen dessverre ikke prioriterer kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt nok i statsbudsjettet for 2017.

Dette sier næringspolitisk rådgiver i BNL Jomar Talsnes Heggdal, som deltok i høring i justiskomiteen torsdag.

BNLs hovedbudskap til komiteen var at Stortinget må be regjeringen prioritere å opprette "Senter mot arbeidslivskriminalitet" i alle politidistrikt.

- Gjennom samlokaliseringen av de offentlige etatene kan flere politidistrikt få et kraftfullt virkemiddel i kampen mot kriminelle. Regjeringen har etablert fem senter mot arbeidslivskriminalitet, henholdsvis i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Stavanger. Dette er et vellykket tiltak som legger til rette for en mer samordnet og målrettet kontroll.

- Det har vært gitt signaler fra regjeringen om at det skal etableres flere sentre, derfor vi overrasket over at det ikke ble foreslått midler i statsbudsjettet for 2017, sier han.