Illustrasjonsfoto.

LNS hardt rammet av lokale innreiseregler - permitterer 100 ansatte

LNS sine arbeider i Rana Gruber er hardt rammet av lokale innreise- og karanteneregler i Helgeland-området. – Snart har vi permittert 100 ansatte som en følge av lokale innreiseregler. Nå må sentrale myndigheter ta grep og sørge for felles regler over hele landet, fortviler LNS-sjef Frode Nilsen.

LNS AS er i dag underentreprenør for Rana Gruber i to ulike prosjekter som driver uttak av jernmalm fra både dagbrudd og underjordsgruve. Gruven ligger i Rana, som er blant kommunene som har vedtatt at alle som har vært utenfor Helgeland automatisk må 14 dager i karantene.

LNS-sjef Frode Nilsen fortviler over at selskapet må permittere ansatte som en følge av lokal innreise- og karanteneregler (Arkivfoto).

– Dette vedtaket medfører veldig store problemer for LNS i prosjektene vi har i Rana Gruber. Vi kjører skift og skal ha nye folk inn, men det kan vi ikke gjøre fordi de går rett i karantene. Vi har søkt om dispensasjon, men fikk avslag. Nå forventer vi at sentrale myndigheter tar grep og sørger for felles regler over hele landet. Dette må det ordnes opp i, og det må skje raskt, sier Frode Nilsen til Byggeindustrien.

Nilsen opplyser at LNS så langt har permittert 80 arbeidere, og ytterligere 20 vil bli permittert over helgen. De fleste av permitteringene skyldes kontraktene i Rana Gruber, men LNS opplever også utfordringer med tunnelkontrakten selskapet har på Færøyene.

Fare for konkurs

LNS sendte denne uken dispensasjonssøknad til kommuneoverlegen i Rana kommune. I brevet beskriver entreprenørselskapet den fortvilte situasjonen, og de dokumenterer omfattende smittevernstiltak som både LNS og Rana Gruber har innført.

– Hvis LNS ikke overholder sine forpliktelser og våre milepæler, står hele LNS konsernet i fare for konkurs, advarer selskapet i brevet til kommuneoverlegen i Rana kommune.

– Hvis dette blir en langvarig sak, så vil noen og enhver gå over ende - også vi. Derfor er det meget viktig for oss og få gjøre det arbeidet vi skal i Rana Gruber. Så langt har vi klart å opprettholde produksjonen, men det vil vi ikke klare i lengden. Dette får alvorlige konsekvenser for oss, og ikke minst Rana Gruber, som etter hvert ikke vil klare å levere de malmvolumene de har forpliktet seg til, fastslår Nilsen.

Går imot anbefalinger

Folkehelseinstituttet har gått ut med at de ikke anbefaler å iverksette tiltak som innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler. I tillegg har justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) kommet med en oppfordring til kommunene om og ikke lage regler som forhindrer at folk kan bo og jobbe på tvers av kommunegrensene.

Rana kommune har så langt valgt og ikke følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og justis- og beredskapsministeren.

I svaret LNS har fått fra kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune, står det at vedtaket ikke gir rom for dispensasjon slik det foreligger.

– Vedtaket er hjemlet i smittevernloven og er begrunnet. Et generelt fritak for karantenekravene i Rana kommune for enkeltaktører som ikke oppfyller unntaksbestemmelsene må nødvendigvis medføre tilsvarende fritak for andre aktører. En utstrakt bruk av dispensasjoner vil uthule vedtaket i så stor grad at intensjonen med vedtaket ikke innfris. Jeg ber dere om å forholde dere til vedtaket som foreligger inntil lovlighetskontroll er gjennomført, skriver kommuneoverlegen i sitt avslag på LNS sin dispensasjonssøknad.

MEF-sjef Julie Brodtkorb. 

Opprørt MEF-sjef

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), er opprørt over at entreprenørselskaper må permittere ansatte som en følge av lokale innreise- og karanteneregler.

– Det kan virke som enkelte kommuneleger har lagt vekk all sunn fornuft. Vi er svært glade for anbefalingene fra Folkehelseinstituttet som sier at de anbefaler ikke å iverksette tiltak som innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler. Vi hadde håpet kommunelegene fulgte helsedirektoratets anbefalinger, kommenterer Brodtkorb.

Venter på kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Byggeindustrien har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om svar på hva de tenker å gjøre med problemstillingen med kommuner som har vedtatt sine egne regler for innreise- og karantene.

Departementet er klar over at dette skaper en fortvilet situasjon for mange, men ber om tålmodighet med å svare i en tid med mange henvendelser.