Igangsettingen av nye boliger er den laveste som er registrert siden 2010. Illustrasjonsfoto

Laveste igangsetting siden 2010 – boligsektoren har tapt cirka 12 milliarder kroner hittil i år

Boligprodusentenes Forening rapporterer om salgstall i klar bedring. Salget i august var 40 prosent høyere enn august 2019. Igangsettingen er likevel den laveste siden registreringen startet i 2010. – Hittil i år har
boligsektoren tapt cirka 12 milliarder kroner, sier administrerende direktør Per Jæger.

– Den lave igangsettingen indikerer at mye av salget av leiligheter skjer i allerede igangsatte prosjekter. Vi må tilføre markedet nye boligprosjekter, spesielt i pressområdene hvor kommunene må bidra med nye reguleringsplaner, uttaler administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen hittil i år er den laveste foreningen  har registrert siden registreringen startet i 2010.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Foto: Boligprodusentenes Forening

14 prosent lavere salg hittil i år

Salget av nye boliger hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Salget av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 10 prosent og 11 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget av leiligheter er 17 prosent lavere enn i fjor.

Igangsettingen i august 2020 var 22 prosent høyere enn i august 2019. Men igangsettingen nå i august 2020 er samtidig den nest laveste Boligprodusentenes Forening har registrert for august; bare 2019 var lavere.

Igangsettingen hittil i år er 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 17 prosent og 16 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen av leiligheter er 9 prosent lavere enn i fjor.

Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 prosent høyere enn i august 2019. Salget hittil i år er likt salget i tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av fritidsboliger i august 2020 var 7 prosent lavere enn i august 2019. Igangsettingen hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Milliardtap for boligsektoren

– Salget i august var 40 prosent høyere enn i august 2019. Det er veldig positivt, vi er veldig glade for det, sier han på Boligprodusentenes Forenings pressekonferanse tirsdag.

Totalt må man likevel med en salgsnedgang på 14 prosent for nye boliger hittil i år tilbake til 2010 for å finne like svake salgstall.

Salget av eneboliger ligger hittil i år 10 prosent under fjoråret, salget av småhus ligger 11 prosent under fjoråret og salget av leiligheter ligger hittil i år 17 prosent under tilsvarende periode i fjor.

– Vi har et godt stykke igjen, boligsektoren har tapt cirka 12 milliarder kroner hittil i år, fastslår han.

Ikke fornøyd med boliglånsforskriften

Jæger opplyser at Boligprodusentenes Forening forventer at det vil komme en del nye prosjekter på markedet i september og oktober gitt de gode salgstallene som det nå rapporteres om.

– Det som taler mot dette er at boliglånsforskriften er tilbake på gammelt nivå. Vi hadde håpet at det ble valgt en annen løsninger for nye boliger. Vi håper dette kommer når boliglånsforskriften igjen skal ut på høring i forhold til reglene som skal gjelde fra 1. januar 2021, sier han.

Jæger fastslår at nye boliger har en annen effekt på markedet enn boliger enn bruktboliger, og at tilførsel av kapital nå er viktig for å gjøre igangsettingstallene sprekere. Nå håper han at det kommer nye prosjekter med raskt og godt salg og at igangsettingstallene blir bedre i løpet av året.

– Kommunene må regulere boliger for folk flest

Igangsettingstallene har hatt en jevn nedgang siden toppen 2016, og ligger nå nede i cirka 23.000 enheter.

– Nå håper vi at vi ikke får nye nedstengning av samfunnet. Hvis det skjer, vil vi nok gå ytterligere ned fra nivået vi er på i dag, sier Jæger.

For det fremtidige boligbehovet har man nå lagt seg på et lavt nivå for innvandring i hele landet.

– Å gå fra mellomnivået til lavt nivå innebærer at 2.000 boliger blir borte i Oslo-området. Vi ser av det som kommer ut markedet de neste 12 månedene at vi er i god balanse for hele landet, sier Jæger.

Han fastslår at høyere innvandring raskt enn dagens situasjon raskt kan endre prisbildet.

– Med en annen type marked vil man raskt få en sterk prisvekst i boligmarkedet. Derfor er det viktig at kommunene iverksetter nødvendige tiltak for å regulere nok boliger til folk flest, sier han.