Lang bruinnsats ga resultater

Lørdag 24. oktober fikk statsminister Erna Solberg æren av å åpne den 1.290 meter lange Tresfjordbrua i Vestnes i Møre og Romsdal. Dermed er mange års arbeid kronet med et flott prosjekt for de involverte parter. 

Noen har arbeidet lengre enn andre med prosjektet. Jobben med realiseringen av brua startet for alvor for hele 25 år siden. Den erfarne bruingeniøren Lars Toverud har vært med hele veien. Han kom til Multiconsults bruavdeling i 2001, men jobbet med prosjektet også hos tidligere arbeidsgivere som Aas-Jakobsen og NCC. Det var dermed spesielt for senioringeniøren, en av de virkelig store bruskikkelsene i Norge, å kunne se det ferdige resultatet. Han forteller i et intervju med Byggeindustrien at det var et følelsesladd øyeblikk da han fikk se brua i all sin prakt – selv om han har vært med på mange ulike bruprosjekter opp gjennom årene.

Toverud er ikke den eneste som har jobbet med brua, som er landet sjette lengste, gjennom flere tiår. Forkjempere ha vært mange, og det er også flere på vegkontoret i Molde som har investert mange timer i prosjektet. Brua er komplisert, og spesielt utfordrende var arbeidet med den ene senkekassen som måtte konstrueres i forbindelse med det ene fundamentet i hovedspennet. Denne massive senkekassen er hele 40 meter høy.

Det er ikke veldig ofte vi åpne bruer av dette kaliberet i Norge. Mange av bruene som blir realisert er noe av det vakreste som skapes av konstruksjoner, og blir rene landemerker som etableres i flott natur. Dette er i aller høyeste grad også tilfelle i Tresfjorden. Her har lokalbefolkningen på mange måter fått et kunstverk som forenkler mange praktiske gjøremål i hverdagen – og ikke minst bidrar til en tryggere ferdsel.

Bru er bygget av Bilfinger Berger (Implenia/Porr fra 1. juli) på vegne av Statens vegvesen.