Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Foto: Stefan Offergaard

Kriminalitet under korona: - Det er de samme aktørene som svindler med midlene og som setter hele næringen i fare med å bryte reglene

Under koronapandemien har kriminelle aktører i bygge- og anleggsnæringen funnet nye måter å utnytte arbeiderne og svindle fellesskapet på. Samtidig har svindel blitt avdekket på nye områder.

Det kommer frem i årsmeldingen til Fair Play Bygg Oslo og omegn, som offentliggjøres fredag.

I årsrapporten skriver daglig leder Lars Mamen at mens 2020 har vært et dårlig år for de aller fleste, har enkelte funnet måter å profittere på krisen.

– Den mest åpenbare analysen vi kan gjøre, er at det er de samme aktørene som svindler med koronamidlene og som setter hele byggenæringen i fare ved å ikke følge de rådene og reglene som legges frem for smittevern. Vi ser at koronajukset har en klar sammenheng med a-krim, sier han til Byggeindustrien.

Svindel og smitte

En form for lovbrudd som fikk en oppblomstring under pandemien, var brudd på permitteringsreglene. I et innlegg i årsmeldingen skriver blant annet finansbyråd Einar Wilhelmsen i Oslo kommune at statlige kompensasjonsordninger som endringene av permitteringsvilkårene utløste mange ulovlige løsninger og krav i arbeidslivet.

Til Byggeindustrien nevner Mamen at oppmykningen i permitteringsvilkårene som regjeringen innførte for å gjøre permitteringer enklere for arbeidsgiverne, blant annet lot kriminelle aktører permittere ansatte som fortsatte å jobbe som før.

– Det er trygdemisbruk. Mindre klart er det når disse aktørene bryter regler og forskrifter som skal stoppe smitte. De ignorerer krav til karantenetid og karantenehotell, og sender arbeiderne rett til vanlig innkvartering og ut på byggeplassen, sier han.

– Er det sannsynlig at kriminelle aktører har forårsaket smitteutbrudd på norske byggeplasser under krisen?

– Jeg tror helt klart det. Det er ikke dermed slik at vi kan si at det har vært kriminelle aktører inne på de byggeplassene som har hatt smitteutbrudd. Men mange av disse arbeiderne bor også sammen, og smitten kan spre seg fort, sier Mamen.

– Hvem er da skyldig i dette?

– Det er helt klart arbeidsgivers ansvar, og ikke noe vi kan skylde på den enkelte arbeider for. Disse arbeiderne lever under et regime hvor de ikke får betalt hvis de er syke. De blir dermed nødt til å gå på jobb selv om de er smittet, og det øker smittepresset i næringen, sier Mamen.

Samfunnsproblem

I løpet av 2020 har Fair Play Bygg Oslo og omegn sendt inn 230 varsler om kriminelle og kritikkverdige forhold i bygg og anlegg til offentlige etater.

I tillegg til spesifikt koronarelaterte lovbrudd, er det fremdeles mange måter lovverket omgås av kriminelle elementer i bygg og anlegg.

– Det er fremdeles stor vilje hos innkjøperne, både private byggherrer og entreprenører, til å bruke pris som eneste kriterium. Da risikerer man å gi penger til kriminelle nettverk. Situasjonen i 2020 var sånn sett ikke ulik slik det var i 2019, med de samme problemene som før, sier han.

Det er også noen lyspunkt i årsmeldingen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn.

– Det som er positivt, er at både politikere og bransjefolk nå ser ut til å a større forståelse av at a-krim er et stort samfunnsproblem. Færre sier også at de opplever at de konkurrerer mot kriminelle i næringen, og det gjøres mye for å rekruttere til næringen og for å sikre mangfold. Hvis man bare snakker om kriminelle, vil ikke ressurssterk ungdom ønske seg til næringen, og da blir det enda lettere for de kriminelle å komme til , men dersom ressurssterk ungdom søker seg til en bransje med mangfold, trygge og rettferdige arbeidsforhold og som leverer kvalitet – da vil spillerommet for de kriminelle bli langt mindre, sier Mamen.

Forfalsker kompetansebevis

En relativt nyoppdaget problematikk som omtales i Fair Play-årsmeldingen, er forfalskninger av vitnemål innen elektro. Mamen advarer om at bransjer hvor man tidligere har trodd at kompetansekravene stoppet de kriminelle, også kan infiltreres av ulovlig og ufaglært arbeidskraft.

– Her har vi sett forfalskninger av vitnemål fra andre land satt i system. Det vi har avdekket, er i relativt liten skala og rettet mot privatmarkedet, men her er det altså ufaglærte folk som er sendt ut for å gjøre elektroarbeid. Dette kan blant annet føre til brannfare, sier Mamen.

– Bransjen tar dette på største alvor. Vi har blitt enige med Nelfo og El- og IT-forbundet at de tar saken videre til departementet, opplyser han videre.

Svindeloperasjonen ble avdekket gjennom Fair Play Bygg Oslo og omegns samarbeid med hjelpeorganisasjoner som Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

– Mange av disse arbeiderne har liten tillit til myndighetene, så de går heller til denne typen hjelpeorganisasjoner når de trenger hjelp. Med arbeidernes samtykke tar organisasjonene saken videre til oss. Dette samarbeidet har vist seg å være veldig viktig, forteller Mamen.