Oslo Bemanning AS legger stor vekt på å gi de ansatte som leies ut best mulige kontrakter med høyest mulig stillingsbrøk. Bare et drøyt år siden oppstarten, er firmaet i sterk vekst. Her er daglig leder Arne Forårsveen og økonomisjef Angelika Gebura.

Krever opprydding i bemanningsbransjen

Oslo Bemanning AS, som startet opp for et drøyt år siden, kjenner seg ikke igjen i kritikken bransjen har fått etter at det har blitt avdekket stillingsbrøker på bare fem prosent.

– Vi kjenner oss ikke igjen i problematikken rundt ny lovgivning og lav stillingsprosent. Hos oss sitter vi med gjennomsnittlig stillingsbrøk på 66 prosent, og vi har ingen folk vi leier ut med under 20 prosent stillingsbrøk, sier daglig leder Arne Forårsveen til Byggeindustrien.

Han mener at arbeidere tilknyttet bemanningsselskaper med en stillingsbrøk på bare fem prosent, tilhører verstingtilfellene.

– Det som imidlertid er klart, er at bemanningsbransjen har et problem når det avdekkes slike tall. Det skal ikke være nødvendig med stillingsbrøker på fem-ti prosent, fastslår Forårsveen.

– Justeringer må til
–Hvordan mener du situasjonen kan endres i riktig retning?

– Justeringer må komme så man unngår utleiekontrakter med en stillingsbrøk under ti prosent. For vår egen del har vi i dag bare én kontrakt under 40 prosent, og hele 43 prosent av dem vi leier ut har en stillingsbrøk på over 80 prosent, sier Forårsveen.

Han understreker at det er viktig å kunne tilby gode avtaler med høy stillingsprosent – både med tanke på de ansatte og på oppdragsgiverne.

– Med høy stillingsprosent får man fornøyde arbeidere, og det er en forutsetning at oppdragsgiverne gir våre ansatte lik lønn og like arbeidsvilkår som sine egne ansatte. Jeg føler at det over lengre tid at bemanningsbransjen har vært preget av en del useriøsitet, både hos bransjen selv, men også hos noen av oppdragsgiverne. For at vi skal kunne levere den beste bemanningen, er vi avhengig av lojale oppdragsgivere, noe vi har god erfaring med i bransjen. Men beklageligvis møter vi enkelte oppdragsgivere som ikke ønsker å følge lovverket, sier Forårsveen.

– Må tilpasse oss
Han er ikke i tvil om at bemanningsbransjen har sin livsrett dersom den drives på en ryddig måte.

– Dette krever at vi tilpasser oss og sørger for at også utenlandske fagfolk får de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere får. Vi bruker NHO sine arbeidskontrakter, som klart viser at oppdragsgiverne må følge disse vilkårene. Dessuten trenger vi et godt samarbeid med Fellesforbundet for å etablere et system som fungerer for alle involverte parter, sier Forårsveen.

Gir honnør til Oslo Bemanning
Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO, er tilfreds med at Oslo Bemanning tar situasjonen til de ansatte på alvor.

– Vi har vært tydelig overfor medlemmene våre om at man må praktisere lovverket på en god måte. Det innebærer at folk i bemanningsbransjen får fast ansettelse ved behov, i en reell stillingsprosent der denne bør være så høy som mulig. Den praksisen som Oslo Bemanning viser til, harmonerer med de forventningene vi har til bemanningsbransjen, sier Hagelien til Byggeindustrien.

Han påpeker at de har utført en kartlegging som viser at bare 1,7 prosent av nesten 9.000 ansettelseskontrakter av bemanningskontraktene er så lave som fem prosent i stillingsbrøk. Kartleggingen ble foretatt i februar i år.

– Vi ser over hele linjen at det er færre lave stillingsprosenter, og flere høye enn tidligere. Vi er opptatt av at bemanningsbedriftene må ta en noe høyere risiko enn tidligere, og vi er glad for at vi ser en utvikling fra lave til høyere stillingsbrøker i bransjen. Det er grunn til å tro at den positive utviklingen fortsetter, sier Hagelien.

Han påpeker imidlertid at mange arbeidere har vært tilknyttet flere bemanningsbedrifter samtidig.

– En god del lave stillingsbrøker som vi fortsatt opplever, knytter seg til personer som har opptjent rettigheter i flere virksomheter, og der stillingsprosenten er basert på hvor mye de har vært tilgjengelig for oppdrag i 2018. Med det nye systemet, hvor ansatte i bemanningsbransjen får en større forutsigbarhet, vil det fra bemanningsbedriftenes side være en fordel å ha færre ansatte, men som hver vil ha en høyere stillingsbrøk. Dette vil gjøre det lettere å administrere bemanningsvirksomheten, sier Hagelien.