Boreleder Tom Einar Wennberg i Multiconsult med en prøveborerigg på skredområdet i Gjerdrum. Foto: Multiconsult

Krevende arbeid for Multiconsult ved skredet i Gjerdrum

På skredområdet på Ask i Gjerdrum bistår Multiconsult NVE og NGI med geoteknisk arbeid for å sikre sikkerheten til letemannskapene og for å vurdere faren for nye skred. Arbeidet er utfordrende av mer enn én grunn.

30. desember 2020 gikk det som sannsynligvis er det største kvikkleireskredet i Norge i moderne tid på Ask i Gjerdrum. Skredgropen er omtrent 700 meter lang og 300 meter bred, og flere boliger ble tatt av raset. Per mandag er syv omkomne funnet av totalt ti savnede. Fem er identifisert.

Et team bestående av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), NGI (Norges Geotekniske Institutt) og Multiconsult jobber for å ivareta sikkerheten til letemannskapene, samt vurdere farene for nye skred i området.

Kontinuerlig bemanning

Morgenen etter skredet natt til 30. desember fikk Multiconsult en forespørsel fra NVE om å fremskaffe tilgjengelige tidligere grunnundersøkelser i området, skriver rådgiverselskapet i en melding på sine nettsider søndag. Multiconsult overleverte dette materialet til NVE og NGI samme dag, og ved ankomst fikk Multiconsults medarbeider spørsmål om han kunne bli på stedet til dagen etter. Samtidig ble det forspurt kontinuerlig geoteknisk bemanning fra Multiconsult sammen med NVE og NGI på Ask.

Avdelingsleder for geoteknikk i Multiconsult, Odd Arne Fauskerud. Foto: Multiconsult

– Vi har en rammeavtale med NVE på akutte skredhendelser, og gjennom denne ble vi spurt om døgnkontinuerlig geoteknisk bemanning på stedet. Etter noen raske avklaringer internt ble det opprettet en vaktliste som vi har jobbet etter siden da, sier avdelingsleder for geoteknikk i Multiconsult, Odd Arne Fauskerud.

Totalt er drøyt ti personer i Multiconsult direkte involvert i arbeidet med kvikkleireskredet på Ask, heter det i meldingen fra selskapet.

Krevende jobb

Til Byggeindustrien forteller Fauskerud at det er en utfordrende oppgave å sikre skredområdet.

– Vår oppgave er helt konkret å bistå NVE fortløpende med de oppgavene de har på stedet. Vi skal bidra med teknisk fagkompetanse slik at man kan gjøre gode vurderinger rundt sikkerheten til redningsmannskapene, i tillegg til risikoen for nye skred og utformingen av evakueringssoner i området. Det er veldig utfordrende, både faglig, men ikke minst også det menneskelige aspektet ved arbeidet. Det er en alvorlig og dypt tragisk hendelse som har skjedd, og det å ivareta våre medarbeidere blir viktig i møte med noe slikt. Vi har rutiner på plass for å følge dem opp både under og etter arbeidet, sier Fauskerud.

Avdelingslederen var selv på stedet søndag for å bistå i sikringen av skredområdet.

– Det er selvfølgelig en spesiell stemning på stedet til en så alvorlig katastrofe, men samtidig er det også ekstremt profesjonelt. Alle nivåer og alle aktører fungerer godt, og jeg er veldig imponert. Jeg vil gjerne berømme NVE og NGI som vi jobber sammen med, sier Fauskerud.