Leirskredet i Gjerdrum gikk natt til onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NGI om arbeidet i skredområdet: – Gjort i henhold til gjeldende krav

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har foreløpig konkludert med at arbeidet i leirskredområdet i Gjerdrum er gjort i henhold til regelverket.

– Etter hva vi kan se av gjennomgangen, er dette arbeidet gjort i henhold til de gjeldende kravene i plan- og bygningsloven og andre retningslinjer. Dette vil en videre grundig gjennomgang av saken kunne gi svar på, sier NGI-direktør Lars Andresen i en pressemelding.

I forbindelse med utbyggingen har NGI gjort geotekniske grunnundersøkelser, vurdering av stabilitet og beskrevet nødvendige sikringstiltak. Sikringstiltakene som ble beskrevet, ble utført, etter det NGI forstår.

– NGI gir råd, men ansvaret for å utføre sikringstiltak ligger ikke hos oss, opplyser Andresen.

Offentliggjør rapporter

NGI har også besluttet at rapporter om geotekniske undersøkelser og faglige råd fra NGI før utbyggingen av området som er rammet av leirskredet i Gjerdrum, blir offentliggjort. Totalt er det elleve rapporter og tekniske notater.

Offentliggjøringen er besluttet i samsvar med utbygger Odd Sæther, Gjerdrum kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi har valgt å avgrense de rapportene som vi nå offentliggjør, til å omhandle boligfeltet som direkte er rammet av skredet. Rapportene har stor offentlig interesse, og NGI ønsker å ha full åpenhet om de geotekniske undersøkelsene som vi har gjort og de faglige rådene som vi har gitt til utbygger og Gjerdrum kommune, sier Andresen.

NGI-direktøren understreker at det er viktig å lese rapportene i rekkefølge og ikke enkeltvis, slik at de gir mening og viser sammenheng.

Mange bor på kvikkleire

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge er i områder hvor det er marin leire og hvor det kan være kvikkleireforekomster.

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, og det er først når kvikkleira overbelastes at den kollapser. I Norge er over 2.000 kvikkleiresoner kartlagte.

– I utgangspunktet er kvikkleire stabile masser, hvor vi i Norge bygger hus for å bo. Hva som er årsaken til skredet som har rammet Gjerdrum, er det for tidlig å si noe om, sier NGI-direktøren.